wtorek, 2 listopada 2021 12:39

Gen. Józef Giza patronem Placówki Straży Granicznej w Tarnowie

Autor Aleksandra Tokarz
Gen. Józef Giza patronem Placówki Straży Granicznej w Tarnowie

Generał Józef Giza został patronem placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą wybitnemu wojskowemu i patriocie.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św, odprawionej w kościele pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Dalsza część wydarzenia odbyła się na terenie Placówki Straży Granicznej.

Po nadaniu placówce imienia gen. Józefa Gizy, nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie tablicy, której autorem jest krakowski artysta-rzeźbiarz Wojciech Batko. Tablica ufundowana została przez Oddział IPN w Krakowie. Do aktu odsłonięcia poproszono m.in. najmłodszego syna generała Gizy, Tadeusza Gizę.

Gen. Józef Giza urodził się w 1887 roku pod Nowym Sączem. W czasie nauki w gimnazjum działał w Polskich Drużynach Strzeleckich. Jako żołnierz (potem oficer) austriackiego 20. pułku piechoty wziął udział w I wojnie światowej. W 1918 r. uczestniczył w likwidacji władz zaborczych na terenie Tarnowa. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, biorąc m.in. udział w wyprawie kijowskiej.

Przez cały okres międzywojenny służył w Wojsku Polskim. Był m.in. dowódcą Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Iwieniec”, zastępcą dowódcy 82. Pułku Piechoty, zastępcą dowódcy 2. Pułku Strzelców Podhalańskich i dowódcą 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. Podczas wojny obronnej 1939 r. stał na czele Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej walczącej w składzie 55. Dywizji Piechoty. Po internowaniu na Węgrzech przedostał się do Francji, a stamtąd do Wielkiej Brytanii. W 1942 r. skierowano go na Bliski Wschód, gdzie dowodził kolejno 4. Brygadą Strzelców, 5. Wileńską Brygadą Piechoty i 7. Dywizją Piechoty. Po zakończeniu działań wojennych pozostał na obczyźnie. Zmarł w 1965 r. w Londynie, został pochowany na tamtejszym cmentarzu Gunnersbury.

fot. Paweł Topolski/Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Tarnów - najnowsze informacje