czwartek, 21 marca 2024 10:52

Gmina Myślenice przekazała teren pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Autor Artykuł sponsorowany
Gmina Myślenice przekazała teren pod budowę Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka złożył podpis pod protokołem przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej przy ul. Sobieskiego z przeznaczeniem pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Myślenic, jeszcze w kwietniu zostanie wykonana punktowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która pozwoli na rozpoczęcie budowy!

W 2022 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisano list intencyjny dotyczący budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Myślenicach, w którym uczestniczył także burmistrz Jarosław Szlachetka. List intencyjny określał role poszczególnych władz samorządowych oraz wojewody małopolskiego w działaniach na rzecz powstania nowej siedziby KPP Myślenice.

- Na bazie podpisanego w 2022 roku listu intencyjnego zadeklarowałem, że Gmina Myślenice nabędzie na własność działki od osób fizycznych przeznaczone pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, a następnie przekaże na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto do zadań naszego samorządu należała punktowa zmiana w planie miejscowym dla przedmiotowych działek, która zostanie dokonana w kwietniu bieżącego roku. W związku z tym zgodnie z deklaracją daną podczas przywitania nowego komendanta młodszego inspektora Macieja Rymara, niebawem będzie można rozpocząć budowę nowego budynku KPP w Myślenicach - mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wartość zakupionych nieruchomości przekazanych przez Gminę Myślenice na rzecz Skarbu Państwa wyniosła ponad pół miliona złotych.

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka