czwartek, 24 grudnia 2020 13:35

Gmina Myślenice rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Myślenice rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju

Wraz z końcem bieżącego  roku upływa okres obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy  Myślenice na lata 2016-2020. W poniedziałek 21 grudnia burmistrz  Jarosław Szlachetka oraz dr Janusz Jeżak podpisali umowę na opracowanie  nowej Strategii. W procesie jej opracowania Urząd Miasta i Gminy  Myślenice wspierać będzie Instytutu Ekonomiki Przestrzeni z Krakowa.

Prace nad Strategią rozpoczną się na  koniec bieżącego roku ze względu na konieczność uwzględnienia nowej  ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 13  listopada i w istotny sposób zmieniła sposób opracowywania lokalnych  strategii rozwoju. Uwzględniono również bieżącą sytuację  epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, uniemożlwiającą dotychczas  prowadzenie efektywnego procesu diagnostycznego.

- Strategia Rozwoju Gminy Myślenice  to bardzo ważny dokument, ale również kierunek, w którym chcemy podążać.  Nie możemy bać się realizacji naszych celów oraz marzeń, dlatego każdy z  mieszkańców może czynnie wziąć udział w przygotowaniu i opracowaniu  naszej nowej strategii. Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje, a we  współpracy z dr Januszem Jeżakiem oraz Instytutem Ekonomiki Przestrzeni z  Krakowa przeprowadzimy również konsultacje społeczne, które pozwolą na  przedstawienie mieszkańcom projektów, które mogłyby zostać  urzeczywistnione w postaci zawartych w nowej Strategii projektów lub  zadań. Ten dokument ma pomóc obrać wspólny cel samorządu i mieszkańców, a  następnie pozwolić na jego realizację – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Strategia Rozwoju Gminy Myślenice  stanowi jeden z najważniejszych dokumentów planowania długofalowego. Jest narzędziem skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych w gminie. Ponadto jest pomocna w bieżących pracach samorządów, takich jak promocja, opracowanie  planów rozwoju społeczno–gospodarczego oraz ofert inwestycyjnych.  

Posiadanie Strategii jest warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej.  Strategie rozwoju gmin wprost realizują politykę rozwoju regionu, kraju, a także tę na poziomie europejskim.

Dzięki strategicznemu, długofalowemu podejściu do rozwoju obszaru, Gmina Myślenice będzie  podmiotem posiadającym jasno sprecyzowany plan rozwoju na co najmniej 10  kolejnych lat, a także stanie się silnym partnerem na arenie nie tylko  krajowej, lecz również międzynarodowej.

info i foto: UM Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje