czwartek, 8 lutego 2024 09:36

Gmina Myślenice rozpoczyna realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Autor Artykuł sponsorowany
Gmina Myślenice rozpoczyna realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gmina Myślenice w 2024 r. przystępuje do realizacji V edycji programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – potwierdził na konferencji prasowej burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu z rządowych środków.

- Cieszę się, że razem z dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach Małgorzatą Aleksandrowicz możemy przekazać dobre informacje odnośnie realizacji kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na terenie naszej gminy. Dzięki asystentom działającym na rzecz pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnimy im pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Będzie to pomoc zarówno w środowisku domowym, jak i w bieżącym funkcjonowaniu wśród nas, w codziennym życiu społecznym – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka i dodał: - Wciąż chcemy rozwijać ten program, podnosząc jakość życia dla osób z niepełnosprawnościami. Gmina Myślenice pozyskała ponad 620 tysięcy złotych środków rządowych na realizację tego programu, co wystarczy na zapewnienie osobistych asystentów dla pięćdziesięciu osób z niepełnosprawnościami, a planujemy przy wsparciu środków z budżetu Gminy Myślenice rozszerzyć to wsparcie, aby dotrzeć z pomocą asystentów osobistych dla siedemdziesięciu osób, wymagających wsparcia asystenta w swoim codziennym funkcjonowaniu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwia osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, motywuje do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających uczestniczeniu przez osoby z niepełnoprawnościami w życiu społeczności lokalnej – korzystania z wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, ale także udziału w programach zdrowotnych i rehabilitacji medycznej z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do:

  • osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne);
  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- Gmina Myślenice po raz czwarty przystępuje do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W tym roku zaprojektowaliśmy do wsparcie dla 50 osób wymagających takiej pomocy. Mamy nadzieję, że liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem jeszcze wzrośnie, a szczególnie nas cieszy, że wciąż docieramy do większej ilości, bowiem zaczynaliśmy od dwudziestu osób objętych programem. Dziękujemy też za zaufanie, które ciągle wzrasta wobec prawie trzydziestu asystentów, niosących pomoc osobom potrzebującym we współpracy z Centrum Usług Społecznych. Wciąż można składać wnioski, są one zarówno w siedzibie CUS, jak i Centrum Aktywności Lokalnej Rynek 27. Ten program pozwala osobom niepełnosprawnym pomóc w realizacji czasem najmniejszych potrzeb, ale też zwiększa ich poczucie godności i przynależności do naszej społeczności – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

W ubiegłym roku w ramach IV edycji programu, ze wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością skorzystały 53 osoby, a pracę wykonywało 29 asystentów.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:  612 076,50 zł

Więcej informacji udzielą pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod numerami telefonu: 12 312 70 97, 733 551 181, 732 555 342.

Foto: Miasto i Gmina Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka