poniedziałek, 21 grudnia 2020 08:51

Gminę Wojnicz czeka rozwój sieci gazowej

Autor Aleksandra Tokarz
Gminę Wojnicz czeka rozwój sieci gazowej

Zatwierdzono projekt inwestycji, która umożliwi rozwój sieci gazowej w gminie Wojnicz. Uzyskała ona pozwolenie na budowę, a co za tym idzie, po uzyskaniu przez decyzję ostateczności, inwestor może przystępować do realizacji zadania.

Inwestycja poleca na budowie sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia i swym zakresem obejmuje gazociąg zasilający stację redukcyjno-pomiarową w Wojniczu, a także inne elementy infrastruktury składającej się na tę sieć (przewód wejściowy wraz z zespołem zaporowo upustowym oraz odwadniaczem). Nastąpi również rozbiórka odcinka przewodu wejściowego do SRP Wojnicz.

Nieprzytomny mężczyzna leżał na drodze w Lubczy! Co się stało?
Na drodze powiatowej w Lubczy zauważono nieprzytomnego, leżącego na asfalcie mężczyznę. Obok niego znajdował się rower. Świadkowie, którzy jako pierwsi zauważyli leżącego, sprawdzili jego funkcje życiowe oraz powiadomili pogotowie ratunkowe. Zdarzenie miało miejsce wczoraj, po godzinie 17. Świadkow…

Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Decyzja odnosząca się do rozbudowy sieci gazowej, wydana przez wojewodę małopolskiego, ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców i sprawności przesyłu gazu.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Tarnów - najnowsze informacje