poniedziałek, 9 grudnia 2019 12:19

Gorlice: Przyjaciele Zippiego. Na czym to polega?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gorlice: Przyjaciele Zippiego. Na czym to polega?

Od września bieżącego roku w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach prowadzona jest IV edycja międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”.

Głównym celem programu jest promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci w wieku 5-8 lat oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u najmłodszych.

Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

W MZS nr 1 w Gorlicach realizacją projektu objęto wychowanków klasy I a i III a, którzy uczestniczą w cyklu 24 spotkań. Zajęcia prowadzone są przez Ilonę Rzącę-Kosiek oraz Agatę Jamro.

W ramach programu dzieci uczą się:

– jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,

– jak mówić to, co chce się powiedzieć,

– jak słuchać uważnie,

– jak prosić o pomoc,

– jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,

– jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,

– jak mówić przepraszam,

– jak radzić sobie z prześladowaniem,

– jak rozwiązywać konflikty,

– jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią,

– jak adaptować się do nowych sytuacji,

– jak pomagać innym.

Realizacja programu prowadzona jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 2019.

Źródło: UM Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje