sobota, 24 czerwca 2023 07:01

Wyjątkowi goście za Oceanu zawitali do Krakowa

Autor Norbert Kwiatkowski
Wyjątkowi goście za Oceanu zawitali do Krakowa

Od 20 do 23 czerwca, policja krakowska gościła wyjątkowych gości. Była to delegacja studentów University of New Haven, Connecticut USA na czele z Davidem Schroederem, Dziekanem Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej w ramach wymiany szkoleniowej z przedstawicielami Uniwersytetu New Haven w USA. Podczas ich pobytu na terenie garnizonu małopolskiego studenci zapoznali się z funkcjonowaniem, organizacją oraz specyfiką pracy małopolskiej Policji, jak również możliwościami kooperacji z innymi służbami.

Wizytę w Krakowie delegaci rozpoczęli od spotkania w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Krakowie. Tam mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, sprzętem oraz wspólnymi działaniami realizowanymi z małopolską Policją.

Goście spotkali się także z nadinsp. Michałem Ledzionem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie. Mieli oni możliwość rozmowy o funkcjonowaniu małopolskiej Policji. Funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego, Wydziału Prewencji oraz Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówili zagadnienia związane z funkcjonowaniem naszego garnizonu oraz działaniami podejmowanymi na rzecz bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zaprezentowali sprzęt jakim posługują się podczas swoich działań oraz opowiedzieli o służbie w formacji specjalistycznej.

Kolejnym punktem programu wizyty była wizyta w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Delegaci dowiedzieli się o charakterystyce służby oraz funkcjonowaniu krakowskiego aresztu, jak również i innych jednostek penitencjarnych na terenie województwa małopolskiego dzięki przygotowanej specjalnie dla nich prezentacji.

Na koniec delegaci odwiedzili Komisariat Policji VI w Krakowie, gdzie dzięki przygotowanej prezentacji przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mogli dowiedzieć się o tym, jak małopolska Policja dba o bezpieczeństwo turystów przybywających do naszego regionu z całego świata.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka