czwartek, 7 listopada 2019 11:31

Huawei zwiększył europejskie PKB o 12,8 mld euro w 2018 roku

Autor Piotr Sosin
Huawei zwiększył europejskie PKB o 12,8 mld euro w 2018 roku

Za sprawą aktywności Huawei na Starym Kontynencie europejska gospodarka otrzymała w 2018 roku potężny zastrzyk finansowy w wysokości 12,8 mld euro. Chiński producent generuje w Europie niemal 170 tys. miejsc pracy. Oto główne wnioski z raportu opublikowanego przez Oxford Economics podczas 7. Edycji European Innovation Day 2019 w Paryżu (4 listopada 2019).

Bezpośredni wkład Huawei w europejskie PKB w ubiegłym roku w wyniku działalności na terenie UE, Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii wyniósł 2,5 mld euro. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2014 roku (wzrost o 19 proc. rok do roku).

Zatrudnienie w tym czasie wzrosło średnio o 13 proc. Suma wpływów podatkowych do europejskiej kasy z tytułu działalności firmy zwiększyła się w perspektywie rok do roku o 17 proc. i wyniosła 5,6 mld euro. Sam Huawei w minionym roku zapłacił w Europie 1,8 mld euro.

Kwota podatku CIT zapłaconego w 2018 r. przez polską spółkę Huawei wyniosła 100 mln zł. To najlepszy wynik spośród wszystkich firm z branży ICT.

Chiński producent ma obecnie 23 centra badawcze w 12 europejskich krajach. W programie badań i rozwoju bierze też udział 140 europejskich uniwersytetów.

Przez łańcuch dostawców w 12 krajach o najwyższym współczynniku zakupów i usług w 2018 roku Huawei zostawił w Europie 5,4 mld euro. Kolejne 4,9 mld euro zostało wygenerowane przez wypłaty dla pracowników Huawei oraz dostawców, którzy następnie wydali je w handlu detalicznym oraz sektorze rozrywkowym.

W 2018 roku Chińczycy zapewnili łącznie 169 700 miejsc pracy (w tym 13 300 posad dla stałych pracowników i kontraktorów) oraz 80 300 stanowisk w europejskich firmach stanowiących łańcuch dostawców.

„Skoncentrowaliśmy się na innowacjach w dziedzinie inżynierii i technologii w celu zaspokojenia potrzeb klientów” - powiedział William Xu dyrektor Zarządu i prezes Instytutu Badań Strategicznych Huawei, otwierając 7. edycję European Innovation Day 2019 w Paryżu. „Jednak w miarę zbliżania się do tego, co nazywamy Innowacją 2.0, będziemy koncentrować się na badaniach naukowych i wynalazkach opartych na naszej wizji przyszłości" - dodał.

Jak zapewniał Xu, Huawei chce ściśle współpracować z naukowcami i przemysłem w całej Europie, aby wspólnie badać i analizować trendy rozwojowe oraz zwiększać inwestycje w rozwój talentów i współpracę z uniwersytetami.

„Wierzymy, że w ciągu następnych 20, 30 lat wejdziemy do inteligentnego świata, w którym wszystkie rzeczy będą się nawzajem wyczuwać i rozumieć. 5G, Internet Rzeczy (IoT - ang. Internet of Things) oraz sztuczna inteligencja staną się fundamentami inteligentnego świata przyszłości" - stwierdził William Xu.

Przedstawiciele Huawei odnieśli się też do kwestii strategii UE na rzecz niezależności i suwerenności cyfrowej.

„Teraz, gdy przepływ informacji nie zna granic, niezależność cyfrowa staje się kluczowa. Zdecydowanie popieramy tę koncepcję. Musimy pamiętać, że cyfrowa suwerenność nie jest jak budowanie muru berlińskiego. Otwarta współpraca międzynarodowa staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią cyfrową podstawę wszystkich gałęzi przemysłu” - zaznaczył William Xu.

Jak zapewnił, Huawei chce nadal wspierać Europę w budowaniu jej własnej infrastruktury cyfrowej i pomagać europejskim partnerom „w utrzymaniu globalnej konkurencyjności w branżach, w których mają oni przewagę”.

Panele dyskusyjne w ramach European Innovation Day 2019 w Paryżu poświęcono również tematyce promowania dobrobytu kulturalnego przez technologię, wzmocnieniu różnych gałęzi przemysłu za sprawą wdrożenia sieci 5G, a także zwiększeniu dobrobytu społecznego i umocnienia roli kobiet w dziedzinie technologii za sprawą sztucznej inteligencji.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Fot. Huawei/William Xu - dyrektor Zarządu i prezes Instytutu Badań Strategicznych Huawei

Europa i świat - najnowsze informacje