piątek, 10 września 2021 10:06

Jak odnaleźć swoich przodków? Wieliczanie poznawali stan badań nad genealogią

Autor Jadwiga Duda
Jak odnaleźć swoich przodków? Wieliczanie poznawali stan badań nad genealogią

25 sierpnia w Wieliczce w sali „Magistrat” Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zorganizowało 18 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią”.

Spotkanie prowadziła Jadwiga Duda, prezes KPW w jubileuszowym 55. roku działalności Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (1966-2021). Patronat nad spotkaniem objął Artur Kozioł, burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

Na wstępie z recytacją wiersza Władysława Bełzy p.t. „Kto Ty jesteś?...” wystąpili Iwona Windak z synem Aleksandrem w strojach krakowskich.

Prelekcje wygłosili historycy związani z Kołem Naukowym Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Jakub Pieczara, prezes Koła, dr Przemysław Jędrzejewski, prezes honorowy Koła i Przemysław Lisowski, członek. Zaprezentowali także książkę P. Jędrzejewskiego i J. Pieczary pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy?  Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe UP w 2021 r., w której znajduje się 20 artykułów, w tym autorstwa wyżej wymienionych: J. Pieczary: „Księgi metrykalne miasta Wieliczki jako źródło do badań demograficznych i genealogicznych w okresie staropolskim”, P. Jędrzejewskiego: „Krakowskie spisy cywilno-wojskowe z lat 1790-1792 jako poza metrykalne źródło do badań genealogicznych.”, P. Lisowskiego: ,,Indeksacja ksiąg metrykalnych - oczekiwania a rzeczywistość. Zarys problematyki.”, które jako prelekcje były przedstawione na spotkaniu.

Publiczność prelegentów nagrodziła brawami. Po prelekcjach z pytaniami do prelegentów zwrócili się Jan Szuro, Maria Zachorowska, Stanisław Stawarczyk, Tomasz Pieprzyca, Michał Anioł.

Bogumił Tyryjnowski prezes Fundacji Wydawnictwa im. Jana Czerneckiego w Krakowie przekazał na ręce prezes KPW kolejne egzemplarze książki Jana Czerneckiego pt. „Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kosakowska. Historie i anegdoty” oraz arkusz drukowanej obecnie książki Jana Czerneckiego pt. „Włodzimierz Tetmajer Artysta Malarz - Literat - Polityk- Myśliwy i Miły Towarzysz”. Egzemplarze książki o „Kasztelanowej Katarzynie…” wręczył Jackowi Jastrzębskiem, którego śp. ojciec Władysław (1906-1995), artysta-malarz,  witrażysta wykonał winiety do tej książki oraz Marii Zachorowskiej, emerytowanej dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie,  autorce książki pt. „Gołuchowscy - linia hrabiowska” (2017 r.). J. Duda i Grażyna Kowal, v-ce prezes KPW wręczyły B. Tryjańskiemu pismo nr 390/XVII/2021 r. informujące o objęciu przez KPW patronatu nad Fundacją. Prowadząca spotkanie przekazała prelegentom, z wdzięczności za wygłoszone prelekcje, książki ofiarowane przez Burmistrza: Pawła Figlewicza „Święto Wolności. Dzieje Wieliczki w okresie samorządowym 1990-2018” (Wieliczka 2019) i „Informator Miasta i Gminy Wieliczka”(2021), które przygotowała Justyna Kozioł z Wydziału Kultury UMiG Wieliczka.  

W spotkaniu uczestniczyło 48 osób. Na zakończenie Małgorzata  Łyżczarz wykonała dla KPW pamiątkowe zdjęcie uczestników.

Prezentowana na spotkaniu książka została przekazana przez niżej podpisaną do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zaprasza na też 19 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w Wieliczce w sali „Magistrat” 29.09. (środa) 2021 r. o godz.16.00-tej pt. „Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981), Prymas Polski, Ojciec Narodu Polskiego. Błogosławiony na nasze czasy”.

fot. Jadwiga Duda

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje