poniedziałek, 11 grudnia 2023 12:08

Jak wybrać ubezpieczenie OC, aby być dobrze chronionym?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak wybrać ubezpieczenie OC, aby być dobrze chronionym?

Odpowiedzialność cywilna to nic innego, jak poniesienie konsekwencji czynów własnych lub osób trzecich, które ma na celu naprawienie szkody. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) zabezpiecza przed zaistnieniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zakup takiej polisy zapewnia osobie ubezpieczonej nie tylko poczucie komfortu, ale również gwarancję wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego. Głównym kryterium przy zawieraniu umowy polisy OC jest jej cena, ale warto wziąć pod uwagę również inne czynniki.

Ubezpieczenie OC - na czym polega?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zaliczane jest do polis majątkowych i działa na zasadzie umowy zawieranej między ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Gwarantuje zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim. W przypadku polisy OC ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty pokrycia zaistniałych szkód. Mowa tutaj nie tylko o szkodach dotyczących majątku, ale również o uszczerbku na zdrowiu. Przykładem może być wypadek komunikacyjny. wówczas to właśnie firma ubezpieczeniowa w ramach polisy OC pokrywa koszty szkody pod warunkiem, że ubezpieczony płaci należne składki.

Rodzaje ubezpieczeń OC

Do ubezpieczeń OC zaliczamy zarówno dobrowolne, jak i obowiązkowe polisy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w konkretnych sytuacjach. Obowiązek ten reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zobligowani do zakupu polisy OC są posiadacze pojazdów mechanicznych, właściciele gospodarstw rolnych lub osoby pracujące w określonym zawodzie, m. in. radcy prawni, księgowi czy zarządcy nieruchomości. Niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi nałożeniem kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czy OC dla firm klasyfikuje się jako ubezpieczenia opcjonalne. Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy OC warto porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych, co pozwala na wybór najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC - jak wybrać najlepsze?

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy należy najpierw przeanalizować osobiste oczekiwanie. Warto porównać ze sobą dostępne na rynku oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Dobrym rozwiązaniem jest szczegółowe zapoznanie się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które określają zarówno obowiązki ubezpieczyciela, jak i osoby ubezpieczonej. Istotnym kryterium jest w tym wypadku także katalog wyłączeń ochrony. W wyborze najlepiej dopasowanego do potrzeb ubezpieczenia może pomóc multiagencja ubezpieczeniowa Eurofinance. Dzięki współpracy z firmami ubezpieczeniowymi pomaga swoim klientom w wyborze najlepszego ubezpieczenia OC. Bogata gama produktów ubezpieczeniowych umożliwia dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do indywidualnych potrzeb. Eurofinance swoje usługi świadczy w ponad 20 oddziałach na terenie całego kraju lub dociera do swoich klientów za pośrednictwem mobilnych agentów.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka