piątek, 17 lipca 2020 14:30

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Aby zdobyć ważne i uznawane uprawnienia na wózek widłowy, należy odbyć kurs (teoretyczny oraz praktyczny) w ośrodku szkoleniowym i zdać państwowy egzamin. Kurs na operatora wózka widłowego zajmuje najczęściej około tygodnia.

Aby zdobyć ważne i uznawane uprawnienia na wózek widłowy, należy odbyć kurs (teoretyczny oraz praktyczny) w ośrodku szkoleniowym i zdać państwowy egzamin. Kurs na operatora wózka widłowego zajmuje najczęściej około tygodnia. Po zdaniu dwuczęściowego egzaminu, zdobywa się certyfikat (będący potwierdzeniem uzyskanych uprawnień).

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Jest to bowiem podniesienie swoich kwalifikacji, co może wiązać się z innymi zadaniami pracowniczymi i otrzymaniem wyższej płacy. Dodatkowe uprawnienia na sprzątanie magazynów wpłyną na lepsze wynagrodzenie niż to, dla pracowników magazynu bez uprawnień na wózki widłowe.

Co więcej, nie jest to problematyczne, ponieważ nie wiąże się to z wielkimi wymaganiami. Warto mieć oczywiście odpowiednie predyspozycje (jak doskonała orientacja w przestrzeni), ale większości umiejętności będzie można nauczyć się w trakcie kursu albo już w praktyce. Uprawnienia warto zdobyć także dlatego, że są one bezterminowe, co oznacza, że nie trzeba ich odnawiać. Są ważne nawet wtedy, gdy ich posiadacz będzie miał odebrane prawo jazdy (za przekroczenie liczby punktów karnych).

Kto może ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe?

Warunki, jakie musi spełniać taka osoba to:

  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy jako kierowca,
  • ukończenie kursu dla operatorów wózków widłowych (ze świadectwem potwierdzającym nabyte kwalifikacje),
  • imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem widłowym,
  • w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych: prawo jazdy odpowiedniej kategorii (nie jest ono wymagane w przypadku poruszania się wózkiem po zamkniętych przestrzeniach).

Upoważnienie do prowadzenia wózków widłowych

Każda osoba, która obsługuje wózek widłowy, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z prawem istnieją tylko dwa rodzaje dokumentów, które umożliwiają operowanie wózkiem jezdniowym na terenie całego kraju. Są to:

  1. Legitymacja UDT - wystawiana po zakończonym pomyślnie egzaminie państwowym przez Urząd Dozoru Technicznego.
  2. Książka Operatora - wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Trzeba pamiętać, że zaświadczenia od firm szkoleniowych są jedynie potwierdzeniem, że dana osoba odbyła kurs według programu zatwierdzanego przez UTD.

Jeśli zaś chodzi o sam egzamin państwowy, który jest ostatnim etapem w uzyskaniu uprawnień, to składa się on z dwóch części. Na każdą z nich przeznaczone jest 60 minut. Część teoretyczna sprawdza wiedzę kursantów, a część praktyczna to ocena umiejętności prowadzenia oraz manewrowania wózkiem.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje