piątek, 23 sierpnia 2019 11:55

Jarosław Gowin na Powiślu Dąbrowskim o szansach dla regionu

Autor Marzena Gitler
Jarosław Gowin na Powiślu Dąbrowskim o szansach dla regionu

12 sierpnia Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przybył z wizytą do Szczucina i Gręboszowa. Odwiedził też Tarnów.

W rodzinnej atmosferze rozmowy i dyskusji odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gręboszów z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Przybyłych powitał przewodniczący Rady Gminy Marek Mosio oraz Wójt Krzysztof Gil. Była to okazja do zaprezentowania dorobku tych organizacji na takim forum. Wyróżnienie Kół z terenu gminy Gręboszów było okazją do podziękowania im za rekordową w skali powiatu ilość powołanych tego typu organizacji oraz za ich pracę i aktywność. W spotkaniu wzięli udział również Radny Sejmiku Stanisław Bukowiec, który mówił o pracy w samorządzie wojewódzkim oraz o szansach rozwoju przedsiębiorczości. Nadmienił także o możliwościach pozyskiwania środków oraz perspektywach i szansach dla gminy Gręboszów. Wśród gości znaleźli się również wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, oraz radny miasta Tarnowa Dawid Solak.

Była to okazja do podziękowania wiceszefowi rządu za ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, która ułatwiła zakładanie tych organizacji. Wśród tematów „rozmów o Polsce” – jak to ujął premier – znalazły się też kwestie przedsiębiorczości, powodzi oraz polityki prorodzinnej. Uczestnicy podnosili kwestie, które ich nurtowały. Na pamiątkę wizyty na terenie gminy Gręboszów, Jarosław Gowin otrzymał miód z gręboszowskiej pasieki Tadeusza Zawodnego.

Po części oficjalnej była okazja do zrobienia sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia oraz do skonsumowania poczęstunku przygotowanego przez KGW Gręboszów i KGW Borusowa.

Premier Gowin w towarzystwie Wójta oraz przewodniczącego Rady wraz z gośćmi złożyli kwiaty pod pomnikiem mjr. Sucharskiego w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wartę pod pomnikiem trzymali Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na koniec, pamiątkowe koszulki z okazji zbliżającego się rajdu z nazwiskami Gowin i Bukowiec otrzymali od organizatora Marka Mosio obaj goście.

Tego samego dnia wicepramier odwiedził też Szczucin. W spotkaniu z Jarosławem Gowinem oprócz Burmistrza Szczucina Jana Sipiora udział wzięli: Radny Sejmiku Małopolskiego Stanisław Bukowiec, Radny Rady Miejskiej w Tarnowie Dawid Solak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, z‑ca Burmistrza Tomasz Bełzowski, Radni Rady Miejskiej w Szczucinie, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy Szczucin.

Podczas spotkania zostało poruszanych wiele ważnych kwestii dla mieszkańców naszej gminy m.in. ochrony środowiska i problem azbestu, bezpieczeństwo i problemy związane z klęskami żywiołowymi oraz kwestie budowy chodników oraz ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 73 jak i przy drodze wojewódzkiej nr 982.

inf. i foto: UGwSZ i UGG

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje