środa, 15 stycznia 2020 14:30

Jaśkowice: SuperMOC pomagania z Pierwszą Damą

Autor Manuel Langer
Jaśkowice: SuperMOC pomagania z Pierwszą Damą

24 stycznia w Jaśkowicach (gmina Skawina), odbędzie się finał projektu "I Ty masz superMOC pomagania" realizowanego przez Fundację Odzyskaj Nadzieję w szkołach województwa małopolskiego. Podczas finałowego spotkania w Jaśkowicach swoją obecnością zaszczyci wszystkich Pani Prezydentowa - Agata Duda.

W styczniu 2020 roku wystartowała kampania społeczna pod hasłem: „I Ty masz superMOC… pomagania!” Fundacji „Odzyskaj Nadzieję" i Fundacji “ORLEN - DAR SERCA”. Projekt skierowany jest do uczniów małopolskich szkół podstawowych. Celem kampanii jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Kampania ma rozpowszechniać wśród uczniów ideę wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. W ramach akcji „I Ty masz superMOC… Pomagania!” odbędą się  m.in. spotkania w szkołach, podczas których prowadzący wraz z uczniami będą szukać odpowiedzi na pytania: czy warto pomagać, na czym polega wolontariat, czy pomaganie może być cool? W ramach projektu przygotowane zostały dedykowane materiały pomocnicze m.in. w formie konspektów lekcyjnych (dla wychowawców, nauczycieli,) oraz filmu edukacyjnego ukazującego ideę wolontariatu. Z myślą o głównej grupie docelowej, czyli dzieciach i młodzieży powstał kultowy komiks, którego bohaterem (a bardziej superbohaterem!) jest młody chłopiec Bronek, który każdego dnia ratuje świat dobrymi uczynkami. Komiks w ciekawy i bardzo przystępny sposób opowiada o tym jak można pomagać i dlaczego warto to robić.

Beata Kurek - Prezes Fundacji “Odzyskaj Nadzieję” - Młodzi ludzie, którzy robią coś na rzecz innych uczą się skutecznej komunikacji ze swoimi rówieśnikami i dorosłymi, uczą się współpracy, planowania, dotrzymywania terminów, zarządzania czasem, rozliczania siebie i innych z zadań, których się podjęli. Działanie na rzecz innych, solidarność międzyludzka i wspólne rozwiązywanie problemów to przecież kwintesencja odpowiedzialnego obywatelstwa. To również postawy, których nie da się nauczyć inaczej, niż w działaniu. Fundacja “Odzyskaj Nadzieję” mocno wspiera tę inicjatywę i podejmuje szereg działań na rzecz codziennej pomocy innym.

Bycie wolontariuszem czy wolontariuszką zwiększa szanse edukacyjne młodych ludzi, nie tylko dlatego, że podnosi ich poczucie wartości i poprawia wizerunek w oczach innych, ale także dlatego, że wolontariat sam w sobie jest wartościowym doświadczeniem edukacyjnym. Wolontariat to także szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, szkoła inicjatywy i przedsiębiorczości. Wolontariat uczy podejmowania decyzji – na co poświęcić czas i uwagę, w co zaangażować swoją energię i emocje. Uczy podejmowania ryzyka w kontaktach z innymi ludźmi i w nowych sytuacjach społecznych.

Program „I Ty masz superMOC...pomagania!” realizowany jest przez Fundację “Odzyskaj Nadzieję”  w ramach dofinansowania z Fundacji “ORLEN - DAR SERCA”

Info/foto: mat. pras.

Powiat krakowski - najnowsze informacje