czwartek, 17 listopada 2022 10:54

Jest przetarg na budowę proszowickiej obwodnicy. "Dzięki współpracy możliwy jest rozwój Małopolski"

Autor Patryk Trzaska
Jest przetarg na budowę proszowickiej obwodnicy. "Dzięki współpracy możliwy jest rozwój Małopolski"

Prawie 70 mln zł na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Planowana inwestycja, o długości blisko 2,5 km bezpiecznej drogi ma odciążyć ruch w tej części Małopolski. Przetarg na jej zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych został oficjalnie ogłoszony na konferencji prasowej.  

Dzięki współpracy Rządu RP i Samorządu Województwa Małopolskiego możliwy jest dalszy rozwój Małopolski, na który wszyscy intensywnie pracujemy. Dobrym przykładem tej współpracy jest to, że Województwo Małopolskie otrzymało blisko 62 miliony złotych na budowę II etapu Obwodnicy Proszowic z Rządowego Funduszu Polski Ład – mówił wczoraj (17 października) wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ogłoszone przedsięwzięcie jest kontynuacją budowy obwodnicy Proszowic w ciągu drogi wojewódzkiej DW 776 - będzie ona miała długość ok. 2,5 km.

Początek obwodnicy będzie rozpoczynać się na istniejącym rondzie na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 775 i 776, a koniec łączy się z w drogą wojewódzką nr 775, przed istniejącym mostem na potoku Jakubowickim.

W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. dwupasmowa droga o długości 2,3 km, 143 metrowy most nad rzeką Szreniawa o szerokości ok 13 metrów, 11 przepustów przeciwpowodziowych, rondo, 2 zatoki autobusowe i oświetlenie drogowe.

Powstanie też niewielki zbiornik wodny zlokalizowany w pobliżu brzegu rzeki Szreniawy, ekrany akustyczne i dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych po obu stronach projektowanej drogi wraz z mijankami i placami do zawracania. Zostanie również zabezpieczona i przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna m.in. sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 68 mln zł, w tym 3 mln zł przeznaczone są na zakup gruntów. Koszt zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych to 65 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych to ponad 61,7 mln zł. Budżet Województwa Małopolskiego pokryje koszty projektu w wysokości 6 mln 250 tys. zł.

Planowany termin zakończenia budowy to 2026 rok.

inf. Małopolska.pl

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka