środa, 7 września 2022 09:27

Już nie odbiorca czy urzędnik, a odbiorczyni i urzędniczka. Żeńskie formy w krakowskim magistracie

Autor Patryk Trzaska
Już nie odbiorca czy urzędnik, a odbiorczyni i urzędniczka. Żeńskie formy w krakowskim magistracie

Urzędniczka, kierowniczka czy zastępczyni. Feminatywy (nazwy rzeczowników rodzaju żeńskiego) wchodzą do krakowskiego magistratu. Jak przekonuje Miasto, ma to sprawić, że kobiety będą bardziej zauważalne w życiu zawodowym.

Już od 5 września w dokumentach krakowskiego magistratu mogą pojawiać się żeńskie nazwy osobowe. Jak przekonuje Miasto zmiana ta, została wprowadzona w celu przeciwdziałania wykluczeniu i wspierania równości w sferze społecznej oraz zmieniającą się sytuację zawodową i społeczną kobiet.

Każda pracowniczka urzędu może korzystać z feminatywów w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych, stopkach e-maili czy wizytówkach. Dyrektorka, kierowniczka, główna specjalistka, inspektorka, podinspektorka, zastępczyni, pełnomocniczka i inne podobne formy nazw stanowisk, mogą być dowolnie stosowane, z wyłączeniem dokumentów kadrowych, a także dokumentów o charakterze formalnym, takich jak decyzje administracyjne i inne dokumenty, których forma została określona przepisami prawa i musi być stosowana wskazana tam forma (męska). Podczas prowadzonej komunikacji można też skorzystać z formy zapisu z ukośnikiem lub nawiasem np. „zatrudnimy specjalistę (-kę)”.

Taką formę zapisu umożliwia opublikowane Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów, parafowania i kontrasygnaty oraz ich redagowania. Wprowadza ono możliwość stosowania żeńskich nazw osobowych w codziennej pracy urzędu.

W pismach urzędowych w miarę możliwości dostosowywany będzie także używany rzeczownik do płci osoby, do której pismo jest kierowane lub o której w nim mowa. Jak zaznacza Miasto ma być to zwłaszcza stosowane wtedy, gdy forma żeńska jest ogólnie akceptowana (odbiorca – odbiorczyni, zleceniodawca – zleceniodawczyni, pracodawca – pracodawczyni, pracownik – pracownica, klient – klientka, adresat – adresatka).

inf. Kraków.pl

foto ilustracyjne - pixabay

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka