poniedziałek, 12 czerwca 2023 16:03

Kalwaria Zebrzydowska popiera rozwój Metropolii Krakowskiej

Autor Mirosław Haładyj
Kalwaria Zebrzydowska popiera rozwój Metropolii Krakowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska stała się nowym partnerem Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej. Jest to pierwszy krok do budowy relacji partnerskich, na bazie których realizowane są liczne projekty, przedsięwzięcia i wspólne działania mające bezpośredni wpływ na zrównoważony rozwój ponadlokalny.

W dniu 29 maja w budynku Metropolii Krakowskiej miało miejsce podpisanie przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego deklaracji poparcia dla idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej.

Natomiast 1 czerwca podczas corocznego spotkania przedstawicieli jednostek  samorządu terytorialnego, deklarację poparcia idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej złożyli kolejni partnerzy: przedstawiciele powiatu krakowskiego oraz gminy : Alwernia, Drwinia, Gdów, Proszowice, Słomniki, Sułkowice i Sułoszowa.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat promocji potencjału turystycznego, ochrony środowiska i przestrzeni tj. wspólne działania w zakresie poprawy jakości powietrza, a także zrównoważonej mobilności oraz organizacja transportu publicznego.

Aktualnie tematem priorytetowym jest przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP) tj.  planu strategicznego, który opiera się na dotychczasowej praktyce planowania i strategii  transportu, przy uwzględnieniu zasad integracji, partycypacji społecznej i oceny, w celu
zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa w zakresie jakości życia w miastach oraz ich otoczeniu.

Podpisanie deklaracji to początek metropolitalnej, partnerskiej współpracy we wspólnych i solidarnych działaniach, wypracowanych w drodze konsensusu, które przyczynią się do polepszenia życia w dynamicznie rozwijającym się obszarze metropolitalnym oraz podniesienia skuteczności i  efektywności interwencji publicznych.

Inf. i foto: UMKZ

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka