piątek, 14 lutego 2020 15:16

Kancelaria Sejmu ujawnia listy poparcia do KRS

Autor Tomasz Stępień
Kancelaria Sejmu ujawnia listy poparcia do KRS

Na stronie Sejmu opublikowano listy zawierające zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jest też wykaz sędziów, którzy ich poparli.

- W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia informacji publicznej zawartej w wykazach sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa – informuje Kancelaria Sejmu.

Pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Zgłoszonych zostało 18 sędziów-kandydatów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/krs

- Zgodnie z decyzją Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 lutego 2018 r. nr BKSP-144-9932/03/18(1) utrzymaną w mocy wyrokami: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 484/18 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 4282/18 w części dotyczącej wykazów obywateli, którzy udzieli poparcia kandydatom do KRS - wykazy te nie są podawane do publicznej wiadomości – informuje Kancelaria Sejmu

Polska - najnowsze informacje