środa, 20 maja 2020 07:20

KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ(20) : Michał Władysław Ścigalski (1880-1940), major Wojska Polskiego

Autor Bernard Szwabowski
KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ(20) : Michał Władysław Ścigalski (1880-1940), major Wojska Polskiego

Michał Władysław Ścigalski urodził się  23 września 1880 r.  w Wieliczce jako syn  Franciszki z d. Bąbała i Karola Ścigalskich.

Od 1902 r. był żołnierzem w  armii austriacko-węgierskiej. 2 lutego 1907 r. w Wieliczce w kościele p.w.  św. Klemensa zawarł związek małżeński z wieliczanką Jadwigą Bittmar (jej siostra Emilia zginęła w czasie bombardowania Wieliczki w dniu 16 stycznia 1945 r.). Po ślubie mieszkali w Krakowie, gdzie na świat przyszły ich dzieci: 19 listopada 1907 r. Kazimierz a później Aleksandra.

Michał był zawodowym wojskowym, najpierw w armii austriackiej (na rodzinnym zdjęciu jest z orderem) pracował w zapatrzeniu wojska w Krakowie.

Michał Władysław Ścigalski

Po odzyskaniu przez Polskę  niepodległości od 1918 r. pracował w Wojsku Polski jako porucznik intendentury w Dowództwie Okręgu Korpusu Kraków i Dowództwie Okręgu Korpusu Brześć. Od 1922 r. był w stanie spoczynku. 1 listopada 1923 r. został mianowany kapitanem i został przydzielony do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1928 r. zakupił od Wojciechowskich dom w Wieliczce przy ul. Mieszczańskiej 8  i zamieszkał w nim z rodziną. Z dniem 1 sierpnia 1939 r. przeszedł na emeryturę. Z końcem tego miesiąca wskutek powszechnej mobilizacji zgłosił się do wojska. Po wybuchu II wojny światowej 1 września brał udział w wojnie obronnej. Po 17 września  – po wkroczeniu Armii Czerwionej na wschodnie ziemie Polski został internowany i osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku. Żona z Kozielska otrzymała od niego kartkę pocztową (zaginęła), oczekiwała razem z dziećmi jego powrotu z wojny. Zmarła w 1962 r. nie doczekawszy się powrotu męża. Nadal poszukiwał go syn – zmarł w 1966 r. bez wiedzy o losach ojca.

W 1970 r., gdy Krzysztof Ścigalski (ur. w 1950 r.), syn ś. p. Kazimierza służył w Ludowym Wojsku Polskim zapytał zwierzchników o Katyń - dostał  ostrzeżenie, że jeżeli chce wojsko przeżyć, to dobrze by było,  aby o Katyniu zapomniał. Potem dotarł do książki Andrzeja Moszyńskiego pt. „Lista Katyńska.  Jeńcy obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk Zaginieni w Rosji sowieckiej” , W-wa 1989 r., (Obóz w Kozielsku,  Groby w Lesie Katyńskim) na  stronie 190 przeczytał: „Ścigalski Michał Władysław, kpt. Int. 1880, s. Karola i Franciszki (LZK). W ten sposób znalazł nazwisko dziadka, jeńca Kozielska, którego zwłoki znaleziono w grobach zbiorowych w Katyniu. Michał Ścigalski, lat 60 zginął zastrzelony przez NKWD strzałem w tył głowy wiosną 1940 r. -  był najstarszą ofiarą zbrodni katyńskiej z Ziemi Wielickiej. Stanisława Ścigalska, matka Krzysztofa, pojechała do Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Krakowie i tam uzyskała potwierdzenie informacji zapisanej w ww. książce. Odebrała przyznany pośmiertnie Michałowi Ścigalskiemu „Medal za udział w wojnie obronnej w 1939 r.” i legitymację do niego. Zmarła w 1992 r.

Kapitan Michał Ścigalski w 2007 r. pośmiertnie został awansowany stopień majora. Dla upamiętnienia majora Michała Ścigalskiego 11 listopada 2009 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce  w ramach ogólnopolskiej akcji „KATYŃ…Ocalić od zapomnienia” posadzono „Dąb Pamięci” oznaczony  certyfikatem  numer 012286/2001/WE/2009. Certyfikat niżej podpisana, jako prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”  pozyskała od Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie (organizatora akcji) i podczas uroczystości 11 listopada na wielickim cmentarzu przekazała Krzysztofowi Ścigalskiemu. Informacje na temat Michała Ścigalskiego zostały opublikowane przez niżej podpisaną w zeszycie 93 „Biblioteczki Wielickiej” pt. „148 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!  pt. „W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej (1940-2010), wieliczanie, jeńcy wojenni Kozielska-Ostaszkowa-Starobielska zamordowani w ZSRR w 1940 r.” (2010 r.). Krzysztofowi Ścigalskiemu dziękuję za udostępnienie fotografii i wspomnienia.

Opracowała Jadwiga Duda

Historia

Historia - najnowsze informacje