środa, 8 sierpnia 2018 09:31

Każdy może uratować życie. Gdzie znaleźć defibrylator AED w Krakowie?

Autor Manuel Langer
Każdy może uratować życie. Gdzie znaleźć defibrylator AED w Krakowie?

Defibrylator może ocalić komuś życie. Sam powie, jak go obsługiwać, w kilka sekund zbada pracę serca oraz wygeneruje impuls elektryczny. Tak działa automatyczny defibrylator zewnętrzny AED (Automated External Defibrillator), czyli specjalistyczne urządzenie medyczne pozwalające uratować życie osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Od 2008 r. miasto Kraków realizuje program Krakowska Sieć AED Impuls Życia. Obecnie na terenie miasta rozmieszczonych jest 31 defibrylatorów AED, zakupionych w ramach realizacji programu, w tym dwa na wyposażeniu radiowozów Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

We wrześniu 2007 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła do realizacji ramowy program Krakowska Sieć AED Impuls Życia. Zakładał on powstanie w Krakowie sieci urządzeń AED – automatycznych defibrylatorów zewnętrznych ratujących życie w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia oraz szkolenie osób mogących je obsługiwać. Program został opracowany przy współpracy z Polską Radą Resuscytacji, a wszystkie jego elementy zgodne są z europejskimi standardami BLS/AED. Zgodnie z programem, przy najbardziej ruchliwych ulicach, na placach, dworcach oraz w krakowskich urzędach zostały zainstalowane automatyczne defibrylatory zewnętrzne oraz dwa urządzenia AED znajdują się na wyposażeniu radiowozów straży miejskiej.

Kraków jest pierwszą dużą metropolią, która posiada tak kompleksowy program z zakresu ratownictwa przedmedycznego i skutecznie go realizuje.

Głównym wykonawcą projektu Krakowska Sieć AED Impuls Życia poprzez realizację programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, stało się Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Na realizację programu Krakowska Sieć AED Impuls Życia z budżetu miasta w 2017 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 93 000 zł. Gmina Miejska Kraków przekazała dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2017 r. dotację w łącznej kwocie 93 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 30 000 zł przeznaczone zostały na realizację zadań dzielnic Krakowa w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „Mali Ratownicy” (12 dzielnic otrzymało po 2 500 zł). W ramach środków przekazanych na to zadanie zaplanowano do przeszkolenia 600 osób, a przeszkolono 1380 osób.

W celu utrzymania sieci defibrylatorów dokonano ubezpieczenia urządzeń od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej na 2017 rok oraz przeprowadzono comiesięczne przeglądy eksploatacyjne wykonywane przez pracownika Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wraz z ewentualną wymianą części ulegających eksploatacji. Ponadto w marcu i grudniu 2017 roku autoryzowany serwis dokonał rocznego przeglądu technicznego urządzeń AED.

W 2017 r. odnotowano dwie próby użycia defibrylatora: w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Urzędzie Skarbowym przy ul. Krowoderskich Zuchów 2.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku lub innej sytuacji, w której komuś potrzebna jest pomoc, nie bój się - reaguj. Twoja pomoc może uratować innej osobie życie. Udzielanie pierwszej pomocy nie jest działaniem zarezerwowanym tylko i wyłącznie dla ratowników medycznych czy lekarzy. Czekając na przyjazd karetki pogotowia, nie musisz czuć się bezradnie stojąc i obserwując pogarszający się stan poszkodowanego. Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci jest nagłe zatrzymanie krążenia. Rocznie w całej Europie dochodzi do ok. 700 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia, a w samym śródmieściu Krakowa do ok. 100.

Nie bój się użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego, gdy uznasz to za konieczne. To bardzo zaawansowane technologicznie urządzenie po przyklejeniu elektrod samo diagnozuje stan osoby poszkodowanej. Poinformuje cię, czy jego użycie jest potrzebne, a także będzie komunikatami głosowymi prowadzić cię przez resuscytację. Po kkrótkim przeszkoleniu, postępując zgodnie z instrukcjami AED, nie można nikomu zaszkodzić, a można uratować czyjeś życie.

Użycie AED jest bardzo proste. Również Ty możesz teraz za darmo nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i używać automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Warto! Może kiedyś Twoje umiejętności uratują komuś życie.

Info/foto: UM Kraków

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka