poniedziałek, 10 maja 2021 15:36

Kiedy powstanie stopień wodny w Niepołomicach?

Autor Marzena Gitler
Kiedy powstanie stopień wodny w Niepołomicach?

Trwają prace koncepcyjne dotyczące budowy Stopnia Wodnego Niepołomice na rzece Wiśle. W posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego wziął udział starosta wielicki, Adam Kociołek, który zapowiedział powołanie zespołu ds. budowy stopnia wodnego i portu przeładunkowego na rzece Wiśle w Niepołomicach.

Starosta Adam Kociołek wziął udział w posiedzeniu online Zespołu Doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z planowaną budową Kanału Śląskiego i Kanału D-O-L (odcinek Koźle-Ostrawa na terenie województwa śląskiego).

Dodatkowym tematem poruszonym podczas posiedzenia była budowa stopnia wodnego i portu przeładunkowego na rzece Wiśle w Niepołomicach.

Starosta poinformował o powołaniu w najbliższym czasie Zespołu Koordynacyjnego dotyczącego tego tematu oraz woli współpracy Powiatu Wielickiego z Województwem Śląskim w jego realizacji.

Prace koncepcyjne dotyczące budowy Stopnia Wodnego Niepołomice na rzece Wiśle rozpoczęły się na początku 2020 roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w pierwszym etapie działań przewidzianych na lata 2020–2021 zleciło opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, w ramach której mają zostać przeanalizowane między innymi warianty lokalizacyjne, rozwiązania techniczne obiektów stopnia oraz wpływ oddziaływania stopnia na środowisko. Rezultaty prac zostaną zaprezentowane podczas konsultacji społecznych.

inf. i foto: Powiat Wielicki

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje