środa, 1 lutego 2023 13:42

Kiedy Prądnik Biały stanie się najbardziej rozwiniętą infrastrukturalnie dzielnicą Krakowa?

Autor Artykuł partnera
Kiedy Prądnik Biały stanie się najbardziej rozwiniętą infrastrukturalnie dzielnicą Krakowa?

Nie udało się doprowadzić do zakończenia zaplanowanych na 2022 rok inwestycji na północy Krakowa. Ukończenie północnej obwodnicy również przeciąga się w czasie. Mieszkańcy północy Krakowa, którzy od lat czekają na poprawę komunikacji w tej części miasta, stawiają pytanie o to, kiedy rozpoczęte inwestycje zostaną zakończone.

Od ponad dwóch lat na północy Krakowa realizowane są najważniejsze, od dawna wyczekiwane przez mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne. Przebudowywana jest al. 29 Listopada, powstaje północna obwodnica miasta i Krakowski Szybki Tramwaj na Górkę Narodową. W ubiegłym roku upłynął deklarowany termin realizacji nowej drogi wylotowej oraz Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową, zbliża się data finalizacji obwodnicy, deklarowana przez GDDKiA, odpowiedzialnej za jej budowę. Kiedy można spodziewać się faktycznego zakończenia prowadzonych prac i poprawy komunikacji w tej części miasta?

Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada - fot. ZIM

Al. 29 Listopada – główne problemy i obecny status

Jan Machowski, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, odpowiedzialnego za przebudowę alei 29 Listopada, wymieniał kilka miesięcy temu przeszkody, jakie wykonawca napotkał w tym przypadku. Były to: niezinwentaryzowane obiekty budowlane odnajdywane w gruncie, letnie deszcze nawalne, wielokrotnie wstrzymujące prace, a także brak dostępności infrastruktury kolejowej, co znacząco opóźniło realizację etapów związanych z przebudową dwóch wiaduktów.

Po okresie świąteczno-noworocznym, a także po krótkim, choć gwałtownym załamaniu pogody, utrudniającym realizację prac, wykonawca wznowił intensywniejsze działania na większości etapów. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury przyznało władzom miasta 350 ml zł na realizację trwających na Prądniku Białym inwestycji. – W marcu planowane jest udostępnienie kierowcom kolejnego odcinka nowej jezdni po stronie wschodniej od skrzyżowania z ul. Banacha do skrzyżowania z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej – mówi Jan Machowski, rzecznik ZIM-u. – Z ważniejszych działań, które wciąż jeszcze przed nami, warto wymienić budowę nowego wiaduktu na linii kolejowej nr 95. Do zakończenia projektu pozostało też wykonanie jezdni wschodniej (w kierunku granicy miasta), czyli odcinka od ul. Woronicza do ul. Meiera, jezdni zachodniej (w kierunku centrum), czyli odcinka od ul. Belwederczyków do wiaduktu kolejowego LK95 w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, oraz odcinka od ul. Siewnej do ul. Nad Strugą – podsumowuje Jan Machowski.

Pozostaje jeszcze przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, dokończenie budowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, a także kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej. Jan Machowski zapewnia jednocześnie, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w związku z Igrzyskami Europejskimi, które rozpoczną się w Krakowie w czerwcu, trasa będzie w tym czasie przejezdna w obu kierunkach. Zgodnie z aneksem, który kilka miesięcy temu urząd miasta podpisał z wykonawcą, aktualny termin zakończenia prac to grudzień 2023 roku. Zważywszy na fakt, że do tego czasu zapewnione jest dofinansowanie unijne inwestycji, podana data faktycznie wydaje się nieprzekraczalna.

Kraków. Al. 29 Listopada - odcinek północny - fot. ZIM

Co z północną obwodnicą?

Postępy w budowie północnej obwodnicy Krakowa widoczne są najbardziej w rejonie przyszłych węzłów w Zielonkach, Węgrzcach czy Batowicach. Inwestycja ma być oddawana do użytku etapami: odcinek S52 od węzła Węgrzce do węzła Batowice o długości ok. 3,2 km powinien zostać ukończony do 30 września 2023 roku, natomiast zakończenie całości robót planowane jest w III kwartale 2024 roku. Pierwotnie planowanym terminem oddania do użytku całej inwestycji była połowa bieżącego roku.

Z czego wynika opóźnienie w przypadku tej inwestycji? Jak tłumaczy specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA, Kacper Michna, realizacja północnej obwodnicy przedłużyła się ze względu na kilka czynników. – Dłużej niż pierwotnie planowano trwało przygotowanie projektu i czynności geodezyjne związane z podziałami nieruchomości. Już w trakcie dwukrotnie zwiększył się też zakres prac archeologicznych prowadzonych ostatecznie na terenie budowy – dodaje przedstawiciel GDDKiA.

Północna obwodnica Krakowa - fot. GDDKiA 

Mimo że do 15 marca powinna trwać przerwa zimowa, to wykonawca i tak prowadzi niektóre prace, o ile oczywiście pozwalają na to warunki pogodowe. – Dużo kluczowych robót, takich jak na przykład wykonanie warstw bitumicznych, nie jest obecnie możliwych. Aktualnie prowadzone są natomiast działania w zakresie robót żelbetowych i zbrojarskich na dolnej płycie tunelu w Batowicach. Trwają również prace instalacyjne związane z wyposażeniem tego tunelu (np. odwodnienie czy elektryka). Niekorzystne warunki pogodowe nie pozwalają na realizację wszystkich planów, ale wykonawca wykorzystuje ten czas m.in. do przewozu na teren budowy kruszyw, których w kolejnym etapie będzie potrzeba aż 200 tysięcy ton – tłumaczy Kacper Michna.

Jak mówi przedstawiciel GDDKiA, w ostatnim miesiącu rozpoczęły się prace związane z instalacjami wewnętrznymi oraz odwodnieniem w tunelu w Batowicach. Przełożono ruch na wiadukt w ciągu ul. Dożynkowej. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie robót związanych z tunelem w Batowicach, czyli układanie nawierzchni betonowej, zakończenie instalacji wewnątrz tunelu oraz prac budowlanych przy budynkach technicznych dla obsługi tego tunelu.

Jeśli chodzi o procentową skalę zaawansowania prac w poszczególnych zakresach, wykonawca zrealizował już 76 proc. robót mostowych, 38 proc. drogowych, 68 proc. tunelowych, natomiast roboty branżowe ukończone są w blisko 70 proc.

KST – remediacja gruntów do końca marca

Wizerunek infrastrukturalny północy Krakowa ma ulec diametralnej zmianie nie tylko dzięki drogom powstającym w tej części miasta, ale i dzięki Krakowskiemu Szybkiemu Tramwajowi.

– Naszym najważniejszym zadaniem na ten rok jest dokończenie procesu remediacji skażonych gruntów na terenie przyszłej pętli na Górce Narodowej, a następnie budowa pętli końcowej z terminalem autobusowym i dwupoziomowym parkingiem P+R – tłumaczy rzecznik ZIM-u. – Zgodnie z decyzją RDOS wykonawca na przeprowadzenie remediacji ma czas do końca marca – zaraz potem zaplanowane zostało rozpoczęcie budowy pętli - mówi Jan Machowski.

Jak dodaje rzecznik ZIM-u, trwają też zaawansowane prace nad innymi kluczowymi elementami inwestycji, czyli budową tunelu, która ma zakończyć się wiosną, oraz budową wiaduktu kolejowego między ul. Bociana i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Aktualny termin oddania inwestycji do użytku to III kwartał tego roku. Wizja Prądnika Białego jako najbardziej rozwiniętej infrastrukturalnie dzielnicy Krakowa staje się zatem coraz bardziej realna.

Robert Siemiński, fot. Przebudowa skrzyżowania ulic Fieldorfa Nila - Krowoderskich Zuchów (KST na Górkę Narodową)/ ZIM

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka