piątek, 18 października 2019 10:02

Kiedy ruszy budowa węzła na DK94 w Wieliczce?

Autor Marzena Gitler
Kiedy ruszy budowa węzła na DK94 w Wieliczce?

10 października w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał programy inwestycyjne ważne dla rozwoju sieci drogowej i ruchu turystycznego w Małopolsce. Wśród nich znalazła się budowa węzła w Wieliczce na DK94.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi krajowej nr 94 o długości 500 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce. Ma powstać estakada o długości ok. 70 m, z jezdnią dwupasową dwukierunkową 2x3,5 m i chodnikiem technicznym w ciągu DK 94. Zapewni ona bezkolizyjny przebieg ruchu w relacji Kraków – Tarnów. Pod estakadą powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym, zapewniającym obsługę relacji Wieliczka – Kraków oraz Wieliczka – Tarnów.

Przewiduje się także budowę chodników, ścieżek rowerowych, przebudowę istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Krakowskiej, likwidację istniejącego skrzyżowania DK94 z ul. Krakowską, rozbudowę DK94 na odcinku około 500 m, budowę dróg dojazdowych i mostu. Powstanie węzła upłynni ruch i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja rozbudowy to lata 2021 - 2022.

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości sieci dróg krajowych oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

inf. GDDKiA w Krakowie

Wieliczka - najnowsze informacje