wtorek, 7 lipca 2020 13:17

Kłaj. 3,5 miliona na dwie ważne inwestycje

Autor Marzena Gitler
Kłaj. 3,5 miliona na dwie ważne inwestycje

2 lipca wicemarszałek województwa małopolskiego - Łukasz Smółka wręczył promesy na dwie inwestycje w gminie Kłaj. Tym razem przyszła kolej na Łysokanie, gdzie na osiedlowych błoniach powstanie piękny teren spotkań i wielofunkcyjne boisko. Druga z dofinansowanych inwestycji to wymiana 200 węglowych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Wartość otrzymanych ośrodków wyniesie łącznie ponad 3,5 mln zł.

Pierwsza promesa przyczyni się do realizacji zdania pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”. Budowa tej inwestycji będzie kosztowała ponad milion złotych, a kwota dofinansowania to niemal 800 tysięcy złotych. Na błoniach powstanie m.in. nowoczesny sportowo-rekreacyjny obiekt. Na boisku wielofunkcyjnym powstaną: boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki oraz piłki ręcznej. Inwestycja obejmie ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej architektury, budowę placu zabaw, a także parkingu dla 9 pojazdów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Drugie dofinansowanie dotyczy realizacji proekologicznego projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą - etap II”. Z kolei wartość tej inwestycji to blisko 3 miliony złotych, z czego samo dofinansowanie wyniesie ponad 2,8 miliona złotych. Inwestycja obejmuje wymianę 200 kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych na wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły zasilane gazem (195 sztuk) oraz biomasą (5 sztuk).

W ważnym dla gminy wydarzeniu uczestniczyli: poseł na Sejm - Urszula Rusecka, wicemarszałek – Łukasz Smółka, Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, gospodarz gminy –  Zbigniew Strączek, radni oraz sołtysi.

– Jestem pewien, że nowe boisko oraz estetyczny i funkcjonalny teren spotkań będą znakomicie i przez lata służyły mieszkańcom. Te obiekty na pewno sprawią, zwłaszcza rodzicom i dzieciom, wiele radości. Drugie z dofinansowanych przedsięwzięć stanowi z kolei świetną inwestycję w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większego komfortu mieszkańców – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Ogromnie się cieszę z tych promes. Dzięki wysokiemu dofinansowaniu kolejne duże inwestycje będą mogły zostać zrealizowane. Niewątpliwie wymiana 200 kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła poprawi komfort życia oraz jakość powietrza, którym oddychamy. Natomiast dzięki wielofunkcyjnemu boisku Mieszkańcy nie tylko Łysokań, ale i całej gminy będą mogli rozwijać swoje pasje i wspólnie z rodzinami spędzać czas na sportowo – dodał Wójt Gminy Kłaj.

inf. i foto: UG Kłaj

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje