czwartek, 1 kwietnia 2021 10:43

Kłaj. Nowy PSZOK już otwarty!

Autor Marzena Gitler
Kłaj. Nowy PSZOK już otwarty!

Od dziś można oddawać odpady do nowego punktu w Kłaju. PSZOK jest bardziej nowoczesny od poprzedniego.

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Targowisku. Dzięki tej dużej i długo wyczekiwanej inwestycji rozładunek śmieci stanie się łatwiejszy i z pewnością przyczyni się do zmniejszenia częstych, długich kolejek.

Nowy PSZOK jest bardziej nowoczesny od poprzedniego. Wywóz odpadów komunalnych ułatwi: rampa do zrzutu odpadów, plac manewrowy, parking przy pomieszczeniu socjalnym, również z miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz waga.

Jak ważne jest segregowanie odpadów, w jaki sposób robić to prawidłowo i jaki wpływ ma to na zdrowie ludzkie i środowisko dowiedzieć można się na ścieżce edukacyjnej. Osoby chcące zgłębić wiedze w tym temacie, mogą zrobić to spacerując alejkami wzdłuż, których zamontowane zostały tablice edukacyjne.

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kłaj otrzymała wysoką dotację w kwocie: 1.545.359,09 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, całkowita wartość projektu wyniosła: 2.425.595,40 złotych.

Inf. I foto: UG Kłaj

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje