sobota, 14 maja 2022 08:03

Kłaj. Szkoła w Targowisku zyska 7 sal lekcyjnych

Autor Marzena Gitler
Kłaj. Szkoła w Targowisku zyska 7 sal lekcyjnych

Powstała już wstępna koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Targowisku. Budynek zyska dodatkowe 600 m2 powierzchni i 7 sal lekcyjnych.

W trakcie projektowania jest rozbudowa kolejnej placówki oświatowej w gminie Kłaj. Tym razem rozbudowana ma zostać Szkoła Podstawowa w Targowisku.

Projektowana inwestycja będzie polegała na rozbudowie o część dydaktyczną istniejącego budynku szkoły od strony północnej. Obiekt zostanie powiększony o dwukondygnacyjną dobudówkę od frontu szkoły, która będzie komunikacyjnie połączona z istniejącym budynkiem.

Na każdej kondygnacji budynku projektuje się pomieszczenia dydaktyczne i pracownie przedmiotowe. Na dole natomiast znajdować będzie się główne wejście do obiektu poprzez obszerny, reprezentacyjny hol wraz z dostępną klatką schodową oraz szatnią. Co ważne, nie będzie tam żadnych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby poruszające się na wózku będą mogły bez problemu z poziomu parteru dostać się na pierwsze piętro.

Dzięki dobudowanym 600 m2 powierzchni użytkowej uzyskane powstanie zostanie dodatkowo: 7 pomieszczeń dydaktycznych, szatnia główna, hol do celów komunikacji między kondygnacjami, klatka schodowa i podest dla osób niepełnosprawnych lub winda.

Inf. i fot. UG Kłaj

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje