czwartek, 24 czerwca 2021 12:51

Kolonoskopia: 20 minut, które ratuje życie. Mieszkańcy tych powiatów mogą przebadać się bez kolejki i skierowania

Autor Aleksandra Tokarz
Kolonoskopia: 20 minut, które ratuje życie. Mieszkańcy tych powiatów mogą przebadać się bez kolejki i skierowania

Bez kolejki, skierowania i w znieczuleniu. Mieszkańcy 8 powiatów Małopolski mogą zgłosić się na bezpłatne badanie w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie. Dodatkowo refundowane są także koszty dojazdu i powrotu.

Z bezpłatnej kolonoskopii mogą skorzystać wszystkie osoby w wieku 50-65 lat oraz młodsi pacjenci (od 40. roku życia) z grup szczególnego ryzyka, których krewni zachorowali na raka jelita grubego. Każdy, kto zgłosi się na badanie, przy braku przeciwwskazań lekarskich może liczyć na znieczulenie. Rejestrować się na kolonoskopię w znieczuleniu mogą osoby, które mieszkają lub pracują, bądź są zameldowane w powiatach:

  • dąbrowskim,
  • limanowskim,
  • nowosądeckim,
  • oświęcimskim,
  • proszowickim,
  • suskim,
  • tatrzańskim,
  • wadowickim.

Program badań jest skierowany do osób, które jeszcze nie zaobserwowały u siebie żadnych niepokojących objawów świadczących o rozwijającym się nowotworze jelita grubego. Środki na jego realizację krakowski Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego otrzymał z funduszy unijnych. W ramach programu osobom zainteresowanym skorzystaniem z profilaktyki są także opłacane koszty dojazdu do szpitala i z powrotem.

Rejestracja na badania kolonoskopowe jest prowadzona pod nr tel. 12/ 622-93-51. Zapisać można się także osobiście w siedzibie szpitala (adres: Kraków, os. Na Skarpie 66) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: kolonoskopia@zeromski-szpital.pl.

Kolonoskopia to badanie całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Badanie trwa zwykle ok. 15-30 minut, lekarze zalecają jednak, by na wizytę w szpitalu zagospodarować dwie godziny. Jeśli w trakcie badania zostaną wykryte polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów nie jest bolesne i bezpośrednio po jego przeprowadzeniu można wrócić do domu lub pracy.

Kto może skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii?

Do badań kwalifikują się wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, ale które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego oraz osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej.

Do badań szpital nie kwalifikuje osób, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Przebieg badania jelita grubego

By poddać się badaniu, trzeba odpowiednio oczyścić jelito z resztek pokarmowych. Osiąga się to, stosując odpowiedni lek przygotowany i zastosowany zgodnie z instrukcją. Prawidłową reakcją na preparat będą częste wypróżnienia, pod koniec treścią płynną, klarowną, o zabarwieniu żółtym. W drugim dniu przygotowania wypróżnienia są mniej intensywne i trwają krócej niż w pierwszym dniu. Po ustaleniu terminu wizyty dokładnej instrukcji udzieli lekarz.

Każdy pacjent zainteresowany badaniem musi wypełnić ankietę kwalifikacyjną zamieszczoną na stronie zeromski-szpital.pl. Ankietę można przesłać pocztą na adres – os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, dostarczyć osobiście do rejestracji szpitalnej lub wysłać mailem – badania.pbp@zeromski-szpital.pl.

Rejestracja na badania bezpośrednio w rejestracji szpitalnej (os. Na Skarpie 66), pod nr tel. 12 622 9351 (codziennie w godz. 8-15) lub mailowo – badania.pbp@zeromski-szpital.pl.

fot. UM Kraków

Małopolska - najnowsze informacje