czwartek, 11 stycznia 2024 09:24

Kraków: III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Autor Karolina Kurando
Kraków: III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o obowiązującym do północy 11 stycznia 2024 r. III stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega, że dopuszczalny poziom 24-godzinnego stężenia pyłu PM 10 może zostać przekroczony.

Stężenie PM 10 przekroczyło 150 µg/m3. W takiej sytuacji warto zadbać o krótszy czas przebywania na otwartej przestrzeni – dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży do 25 roku życia, osób starszych, a także alergików, chorych i palaczy. Zalecane jest również ograniczenie wysiłku fizycznego.

Krakowianie otrzymują sms-em Alerty RCB.

Stan jakości powietrza można kontrolować na stronie internetowej GIOŚ oraz w aplikacji Powietrze Kraków. Przypominamy również o obowiązującej dzisiaj darmowej komunikacji na terenie Krakowa.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka