wtorek, 22 września 2020 07:52

Kraków. Koronawirus w V LO. Szkoła zamknięta. Dlaczego?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Koronawirus w V LO. Szkoła zamknięta. Dlaczego?

Zakażenie koronawirusem wykryto u uczniów i pracownika V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie przy ul. Studenckiej. Szkoła została zamknięta do 2 października. Dyrekcja wydała komunikat, w którym wyjaśnia powody tej decyzji.

Jak informuje dyrekcja w chwili obecnej wśród uczniów Liceum są dwa potwierdzone przypadki zarażenia wirusem COVID -19 oraz jeden przypadek wśród pracowników szkoły. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz z decyzją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa uczniowie dwu klas, do których uczęszcza dwójka zarażonych uczniów, przebywają na kwarantannie
i uczestniczą w lekcjach w formie zdalnej. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi poddane są nadzorowi epidemiologicznemu.

W szkole zawieszono lekcje. Dyrekcja dementuje jednak informacje, że to z poowodu koronawirusa: "Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie pragnie poinformować o zawieszeniu zajęć lekcyjnych w dniach od 21.09.2020 do 02.10.2020 roku z powodu konieczności wykonania niezbędnych prac wynikających z kontynuacji inwestycji pn. Wykonanie dwóch nowych klatek schodowych (wschodniej i zachodniej) prowadzących z drugiego piętra na poddasze. Decyzję o zgodzie na zawieszenie zajęć wydał Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o czym powiadomiono także Małopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrekcja szkoły podkreśla, że konieczność opuszczenia budynku w czasie prac wynikających z inwestycji podyktowana jest brakiem możliwości zagwarantowania w tym czasie bezpiecznych, niezagrażających zdrowiu uczniów i pracowników szkoły warunków pobytu (podstawa prawna:  18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

Dementuje się zatem informacje o tym, że zawieszenie zajęć w V LO w Krakowie jest skutkiem epidemii COVID-19. (...) Po zakończeniu najtrudniejszego etapu prac inwestycyjnych zajęcia w V LO w Krakowie będą prowadzone w budynku szkoły od dnia 05.10.2020 r." -
czytamy w komunikacie przesłanym do rodziców przez dyrektora Marcina Chruściela.

foto: By Zygmunt Put Zetpe0202 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20139247

Kraków

Kraków - najnowsze informacje