piątek, 1 stycznia 2021 10:48

Kraków. Miasto szuka projektantów dwóch nowych linii tramwajowych na południu Krakowa

Autor Marzena Gitler
Kraków. Miasto szuka projektantów dwóch nowych linii tramwajowych na południu Krakowa

W styczniu zakończą się dwa postępowania przetargowe na opracowanie wielowariantowych koncepcji: budowy nowej linii tramwajowej w obszarze Rybitw i do osiedla Rżąka.

W wyniku pierwszego zamówienia zostanie opracowana koncepcja budowy linii tramwajowej o długości około 4,5 km, stanowiącej przedłużenie linii tramwajowej od Małego Płaszowa do węzła drogowego Kraków Przewóz.

W rejonie węzła zaplanowana zostanie pętla tramwajowa, terminal autobusowy oraz parking P+R na około 500 pojazdów. Dodatkowo Wykonawca opracuje koncepcję budowy przedłużenia ulicy Domagały od skrzyżowania z ulicą Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników, a także wykona studium budowy linii tramwajowej od ulicy Śliwiaka do osiedla Złocień oraz przeanalizuje możliwość zintegrowania projektowanej linii z przystankiem kolejowym Kraków Złocień.

Wykonawca będzie miał 80 tygodni na wykonanie przedmiotowego opracowania. Termin składania ofert mija 18 stycznia 2021 roku.

W ramach drugiego zamówienia powstanie koncepcja linii tramwajowej stanowiącej odgałęzienie od istniejącego torowiska w ul. Wielickiej do os. Rżąka. Około 1,5-kilometrowy odcinek poprawi dostępność komunikacyjną zabudowy mieszkaniowej okolic ul. Jerzmanowskiego, ul. Rydygiera oraz obiektów szpitalnych położonych przy ul. Kostaneckiego. Dla dojeżdżających do Krakowa z kierunku Wieliczki i autostrady A4, w ramach koncepcji, zaprojektowany zostanie także parking P+R. Co więcej, w ramach opracowania wykonawca będzie zobowiązany do studialnej analizy możliwości dalszego poprowadzenia trasy w kierunku Wieliczki. Rozpoznanie techniczne w tym zakresie, pozwoli na takie zaprojektowanie linii, aby w przyszłości, gdy dojdzie do realizacji tych zamierzeń, odbyły się one z możliwie najmniejszymi trudnościami.

Na opracowanie przedmiotowej koncepcji wykonawca będzie miał 81 tygodni. Termin składania ofert mija 22 stycznia 2021 roku.

Obie koncepcje powinny zawierać zakres niezbędnej przebudowy i rozbudowy układu drogowego wraz z zaprojektowaniem obustronnej infrastruktury rowerowej i pieszej. Wykonawcy będą musieli pozyskać ostateczne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. Planowany termin zakończenia realizacji obu opracowań datuje się na czwarty kwartał 2022 roku.

inf. krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje