środa, 17 lutego 2021 16:26

Kraków. Prezydent przed trudną decyzją. Czy dojdzie do połączenia szkół na Starych Dębnikach?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Prezydent przed trudną decyzją. Czy dojdzie do połączenia szkół na Starych Dębnikach?

Potrzebę połączenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 z pobliską Szkołą Podstawową nr 110 na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa poruszyła radnej Iwony Chamielec. Temat wywołał dużo kontrowersji.

Obie placówki położone są na Dębnikach i już ze sobą współpracują. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie​ przy ul. Konfederackiej 12 korzysta z pomieszczeń znajdującej się niedaleko Szkoły Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Skwerowej 3.

Dyskusje o trudnych do połączenia interesach obu placówek rozpoczęto na wniosek radnej Iwony Chamielec. Szkoła Podstawowa nr 30 boryka się z problemami lokalowymi, budynek jest historyczny, a zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazują rozbudowy istniejących budynków na tym obszarze. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 110 jest szkołą powstałą po reformie edukacji. Szkoła zaczynała od zera, z każdym rokiem się powiększa, obecnie uczy się w niej 80 dzieci, a rodzice bardzo cenią kameralną atmosferę szkoły.

Szkoły współpracują ze sobą od kilku lat. Szkoła nr 110 podnajmuje sale lekcyjne Szkole nr 30. Miasto rozważa połączenie obu szkół oraz Przedszkola nr 67, które funkcjonuje w budynku Szkoły nr 110 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 15 lutego w  siedzibie Dzielnicy VIII Dębniki odbyło się spotkanie w sprawie połączenia obu szkół z udziałem dyrekcji i rodziców dzieci ze szkoły podstawowej nr 30 oraz 110. Oprócz Radnych Dzielnicy w spotkaniu udział wzięli  radni Miasta Krakowa Iwona Chamielec oraz Rafał Komarewicz popierający połączenie szkół. - Rozmowa była burzliwa gdyż dyrekcja oraz rodzice dzieci ze szkoły podstawowej nr 110 nie chcą połączenia - napisał na Facebooku po spotkaniu radny Marek Sobieraj. - Osobiście uważam że takie połączenie nie jest konieczne, a kłopotom lokalowym, jakie ma szkoła podstawowa nr 30 należy się przyjrzeć i pomóc w ich rozwiązaniu.

Wczoraj w siedzibie Dzielnicy VIII Dębniki uczestniczyłem w spotkaniu dyrekcji i rodziców dzieci ze szkoły podstawowej...

Opublikowany przez Marka Sobieraja Wtorek, 16 lutego 2021

Podczas dyskusji na Komisji Edukacji, która odbyła się dzień później, radny Rafał Komarewicz zaproponował, aby narastający konflikt rozwiązać przy udziale mediatora zewnętrznego, który ustaliłby potrzeby obu placówek. Radna Miasta Krakowa Teodozja Maliszewska oraz radny Dzielnicy VIII Dębniki Paweł Bystrowski przypomnieli, że organem prowadzącym dla obu szkół jest Prezydent Miasta Krakowa, który powinien działać racjonalnie, jak najlepiej gospodarować majątkiem oraz zadbać o dobro wszystkich dzieci. Natomiast radna Iwona Chamielec podkreślała, że jest cały rok na znalezienie rozwiązania, a Przewodnicząca Komisji Edukacji Agata Tatara zapewniła, że radni będą temat analizować i wróci on jeszcze na posiedzenie Komisji.

– Nie będziemy wprowadzać rozwiązań siłowych - zapewniła Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Anna Korfel-Jasińska. Jednak z atmosfery na spotkaniu w siedzibie Dzielnicy VIII Dębniki i Komisji Edukacji RMK widać, że nie będzie łatwo o kompromis.

foto: SP nr 30, SP nr 11o w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje