sobota, 8 stycznia 2022 15:49

Kraków. Sto lat temu wydano pierwszy numer. Nakład wynosił nawet milion egzemplarzy!

Autor Marzena Gitler
Kraków. Sto lat temu wydano pierwszy numer. Nakład wynosił nawet milion egzemplarzy!

Sto lat temu, 8 stycznie ukazał się w Krakowie pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej" - czasopisma stworzonego przez św. o. Maksymiliana Kolbego. Obchody rocznicy tego wydarzenia z udziałem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odbyły się dziś w Niepokalanowie.

Sto lat temu w Krakowie powstało Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Dziś w rocznicę urodzin przyszłego świętego - założyciela wydawnictwa o. Maksymiliana (Rajmunda) Kolbego uczczono rocznicę wydania pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej".  Uroczystości z tej okazji odbyły się w Niepokalanowie pod Warszawę, a wziął w nich udział m.in. arcybiskup Marek Jędraszewski, który przypomniał życiorys Maksymilian Marii Kolbego.

Arcybiskup Marek Jędraszewski na obchodach stulecia "Rycerza Niepokalanej" w Niepokalanowie - fot. diecezja.pl

Przyszły święty, który zgłosił się w 1941 roku w zamian za Franciszka Gajowniczka na śmierć głodową w Auschwizt, w 1907 wstąpił do zakonu franciszkanów. Od 1912 do 1919 studiował w Rzymie, gdzie był świadkiem manifestacji masońskich, które wywarły na nim ogromne wrażenie. Tam zrodziła się idea założenia Milicji Niepokalanej - stowarzyszenia, którego celem była chrystianizacja Europy, wobec postępującego ateizmu i antyklerykalizmu.

Stowarzyszenie „Milicja Niepokalanej” zostało zatwierdzone 20 grudnia 1919 r. przez biskupa krakowskiego, księcia Adama Sapiehę. 11 stycznia 1920 r. liczyło już ono 400 osób, a w maju 1920 - 1363. Założyciel stowarzyszenia wykazał się wielką intuicją, przekonując, że ewangelizacje należy prowadzić przez słowo drukowane. Już w styczniu 1920 r. ukazał się pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej”, czasopisma, które funkcjonuje do dziś. Ton pisma był otwarty dla wszystkich, bez względu na różnice światopoglądowe czy narodowościowe, ponieważ Maksymilian był przekonany, że wzorem jest miłość Chrystusa, skierowana do wszystkich zabłąkanych.

Archiwalna okładka "Rycerza Niepokalanej" z 1947 roku - fot. Wikipedia

Czasopismo okazało się wielkim sukcesem wydawniczym. Pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej" liczył 5 tys. nakładu, w grudniu 1938 r. wydrukowano już milion egzemplarzy w wielu językach. Czasopismo drukowano początkowo w Krakowie, potem w Grodnie, a gdy i to miejsce okazało się zbyt małe, od 1927 wydawano go w specjalnie wybudowanym Niepokalanowie. Co ciekawe, "Rycerz" w języku polskim ukazał się nawet w czasie II wojny światowej pod niemiecką okupacją. W grudniu 1940, o. Maksymilian wyprosił u władz niemieckich zgodę na jednorazowe wydrukowanie czasopisma w nakładzie 120 tys. egzemplarzy.

Dzisiejsze czasopismo jest kontynuatorem miesięcznika, którego pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był o. Maksymilian Maria Kolbe. Obecnie miesięcznik ukazuje się w nakładzie 80 tys. egzemplarzy i ciągle stanowi jedną z ulubionych lektur katolików.

fot. kolaż Głos24: Wikipedia, arch. RN

Obchody stulecia "Rycerza Niepokalanej" odbyły się dziś w Niepokalanowie - fot. diecezja.pl 
Kraków

Kraków - najnowsze informacje