piątek, 14 sierpnia 2020 05:00

Kraków. Strefa Ograniczonego Ruchu wraca na Kazimierz

Autor Marzena Gitler
Kraków. Strefa Ograniczonego Ruchu wraca na Kazimierz

Kazimierz ze względu na swój historyczny charakter jest jednym z najbardziej odwiedzanych rejonów Krakowa. Dlatego chcąc zachować równowagę we wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz odpowiadając na Uchwałę Zarządu Rady Dzielnicy I Stare Miasto, przywrócone zostanie funkcjonowanie Strefy Ograniczonego Ruchu.

W związku z wpływającymi do urzędu wnioskami od mieszkańców oraz Rady Dzielnicy o przywrócenie organizacji ruchu przeprowadzono analizę zasadności przywrócenia Strefy Ograniczonego Ruchu. Analiza ta przede wszystkim wykazała, że samo funkcjonowanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie rozwiązało problemu nadmiernego ruchu samochodowego. Należy pamiętać, że Kazimierz to miejsce o wzmożonej aktywności pieszych, co również potwierdziła przeprowadzona analiza.

Obecnie przywracana strefa będzie pokrywać się z obszarem, w którym ograniczenia obowiązywały od 2017 roku. Dodatkowo, z uwagi na liczne skargi mieszkańców na zakłócanie porządku i niebezpieczne zachowania niektórych kierowców, na części ulicy Miodowej pilotażowo zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu. Ograniczenie to będzie obowiązywać tylko w weekendy, kiedy przez większość czasu nie funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Rozwiązanie to może jednak ulec zmianie, kiedy zostanie wprowadzona w te dni strefa płatnego parkowania.

Wyżej opisane zmiany stopniowo wejdą w życie po uruchomieniu ruchu tramwajowego na ulicy Krakowskiej, pod koniec miesiąca. Dokładny termin wejścia w życie zmian zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nie dotyczy pojazdów:

  • z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E,
  • w godzinach 6-11 i 16-20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej,
  • z silnikiem elektrycznym bez przyczepy,
  • rowerów, TAXI,
  • służb specjalnych, służb miejskich, oznakowanej pomocy medycznej,
  • dojeżdżających na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego,
  • z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy,
  • z zezwoleniem zarządu drogi.

Urząd Miasta Krakowa zaznacza, że obserwowane zmiany w natężeniach ruchu i sytuacji epidemiologicznej mogą spowodować zmianę w zakresie funkcjonowania Strefy Ograniczonego Ruchu.

Dopuszczenia dotyczące wjazdu do strefy pozostają bez zmian.

inf. i foto: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje