poniedziałek, 1 sierpnia 2022 13:05

Kraków. Taksówkami jeszcze drożej. W życie weszły nowe stawki

Autor Patryk Trzaska
Kraków. Taksówkami jeszcze drożej. W życie weszły nowe stawki

Od piątku, 29 lipca, krakowscy przewoźnicy mogą stosować nowe stawki za przejazdy taksówkami. Są one odzwierciedleniem kompromisu między oczekiwaniami taksówkarzy, a możliwościami mieszkańców.

Podczas sesji 6 lipca radni uchwalili zmianę maksymalnej ceny za przejazdy taksówkami w Krakowie. Dotychczasowe ceny urzędowe obowiązywały już od ponad dwunastu lat i były najniższe spośród wszystkich dużych miast w Polsce.

Nowe stawki zostały omówione przez zespół roboczy ds. rozpatrywania postulatów środowiska krakowskich taksówkarzy. W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK organizowane są cykliczne spotkania (co najmniej dwa razy w roku) z przedstawicielami organizacji zrzeszających krakowskich taksówkarzy. Na tych spotkaniach omawiane są m.in. problemy związane z wykonywaniem usług przewozowych. Do zadań zespołu należy rozpatrywanie postulatów środowiska. W posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz innych instytucji, których kompetencje wiążą się z problematyką poruszaną przez taksówkarzy.

Taksówkarze argumentując konieczność podwyżek zwracali uwagę na:

  • wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • wzrost kosztów utrzymania
  • wzrost cen paliw, składek ZUS, ubezpieczenia
  • wzrost inflacji

Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję o zmianie maksymalnych cen za usługi taksówkarskie. Jest to pierwsza od 2009 r. podwyżka. To wzrost wysokości opłat o ok. 30–40 proc. To podniesienie maksymalnej opłaty początkowej z 7 zł do 9 zł i stawki za 1 km z 2,80 zł do 4 zł, a opłaty za godzinę postoju z 38 zł do 55 zł (dyskutowano nad kwotą 60 zł). Ceny właściwe, ale nie wyższe niż wskazane w uchwale, będą ustalali sami taksówkarze.

Te ceny są jedynie odpowiedzią na kilkunastoletni brak aktualizacji regulacji w tym zakresie. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, zadeklarowano wobec taksówkarzy stałą obserwację rynku usług taksówkarskich pod kątem ewentualnych dalszych zmian uchwały.

inf./fot. Kraków.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje