czwartek, 10 lutego 2022 11:53

Kraków: Trwa kwalifikacja na rehabilitację psychiatryczną po przebyciu Covid-19

Autor Mirosław Haładyj
Kraków: Trwa kwalifikacja na rehabilitację psychiatryczną po przebyciu Covid-19

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie jest jedną z pięciu w Polsce i jedyną w Małopolsce jednostką leczenia psychiatrycznego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji pocovidowej, a więc leczenia negatywnych konsekwencji zakażenia i choroby dla zdrowia psychicznego.

Po opracowaniu szczegółowych procedur związanych z realizacją programu leczenia i wsparcia, w tym specjalistycznej terapii Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Szpitala rozpoczął kwalifikacje pacjentów.

– Celem programu rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym po przebytej chorobie COVID-19. Mogą z niej skorzystać osoby z dominującymi problemami zaburzeń psychicznych, u których ich nasilenie nastąpiło po przebytym zachorowaniu na COVID-19

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Niedługo minie dwa lata od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce. Obecnie wiele mówi się i pisze na temat konsekwencji pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego. Wskazywane są kolejne grupy wiekowe, u których w wyniku pandemicznych obostrzeń sanitarnych, zdalnej pracy czy nauki, wstrzymania działalności niektórych branż czy gałęzi gospodarki, a w konsekwencji niepokój o utrzymanie pracy czy działalności prowadzonej firmy, pojawiają się niepokój, czasem bezsenność, zdenerwowanie.

Stan Pandemii nie był obojętny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Długotrwały niepokój o zdrowie swoje i najbliższych, wytrącenie z normalnego rytmu funkcjonowania, ograniczenie kontaktów społecznych nie pozostało bez wpływu na nasze zdrowie psychiczne. Już w kwietniu 2020 roku, specjaliści ostrzegali, że odsetek osób u których pojawiają się problemy psychiczne wzrośnie o około 20%.

Zakażenie koronawirusem oraz wywołana tym choroba ma u wielu osób konsekwencje związane z pogorszeniem się wydolności oddechowej, możliwymi powikłaniami w funkcjonowaniu układu krążenia lub osłabieniem siły mięśniowej. Istotnym skutkiem przebytej choroby może być także  pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego.

Wymaga ono szczególnego rodzaju rehabilitacji. Dlatego Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wychodząc naprzeciwko temu nowemu wyzwaniu przygotował i uruchomił dla osób z takimi właśnie powikłaniami o charakterze psychicznym program rehabilitacji pocovidowej. Jest on finansowany ze środków publicznych, a więc dla osób z niej korzystających bezpłatny.

Grupą najbardziej podatną na te psychiczne konsekwencje pandemii są osoby, które już wcześniej doświadczały kryzysów psychicznych. Ostre objawy zakażenia koronawirusem, trudności w oddychaniu czy konieczność zastosowania terapii respiratorowej, nie pozostały bez wpływu na psychiczną odporność i sprężystość.

– Czas trwania rehabilitacji COVID-19 proponowanej przez Szpital Babińskiego wynosi od 4 do 8 tygodni, przy czym jej rozpoczęcie następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pacjent możne skorzystać z programu rehabilitacji tylko raz

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przyjęcie na oddział rehabilitacyjny poprzedza kwalifikacja wykonana przez zespół terapeutyczny. Wymagane jest również przedłożenie wyniku badania obrazowego płuc TK lub RTG klatki piersiowej wraz z opisem wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby oraz aktualna (wykonana nie później niż 30 dni przed przyjęciem do szpitala) morfologia, d-dimery oraz badanie CRP.

Kwalifikacje odbywają się w Szpitalu Babińskiego w Krakowie przy ul. dr J. Babińskiego 29 (bud. IV A) w poniedziałki pomiędzy godziną 11.00 a 12.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (tel. 12 65 24 252).

Osobom zakwalifikowanym Szpital Babińskiego w Krakowie oferuje między innymi  codzienny dostęp do lekarza i ewentualne interwencje lekarskie w celu bieżącego korygowania indywidualnego programu rehabilitacji, badania oraz specjalistyczne konsultacje niezbędne do prowadzenia leczenia, całodobową opiekę pielęgniarską, terapię psychologiczną (indywidualną i grupową), psychoedukację oraz terapię wspierającą pacjenta.

W zależności od potrzeb stosowana będzie także farmakoterapia, terapia zajęciowa, społeczność terapeutyczna oraz wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Inf. i foto: UMWM

Kraków

Kraków - najnowsze informacje