wtorek, 6 lipca 2021 10:27

Znamy trzy warianty rozbudowy węzła Kraków Południe

Autor Marzena Gitler
Znamy trzy warianty rozbudowy węzła Kraków Południe

W środę 7 lipca, w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” w Krakowie, odbędzie się spotkanie informacyjne na temat nowego węzła Kraków Południe. Projektanci przygotowali trzy warianty rozbudowy skrzyżowania autostrady A4 z Zakopianką.

Głównym założeniem inwestycji jest rozdzielenie ruchu tranzytowego z autostrady A4 w kierunku Zakopianki od ruchu lokalnego, obsługującego zarówno dojazd do zlokalizowanych w okolicy osiedli i firm handlowo-usługowych. Chodzi o dojazd do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy DK7. Problemem jest też bezpieczne włączenie ulic Taklińskiego, Poronińskiej, Ważewskiego i Opatkowickiej do drogi krajowej.

W ramach rozbudowy węzła Kraków Południe zaprojektowano 3 warianty rozwiązań drogowych. We wszystkich przewiduje się budowę estakady w poziomie +1, prowadzącą ruch tranzytowy nad poziomem 0 służącym do obsługi ruchu lokalnego (obecna Zakopianka).

Na południe od przejścia pod istniejącą łącznicą autostradową wznosić się będzie nowy obiekt mostowy po którym poprowadzona zostanie droga krajowa. Istniejące łącznice autostradowe z kierunków Katowic i Rzeszowa na południe od A4 będą się rozdzielały prowadząc ruch na poziom +1 oraz na poziom 0.  Nowa łącznica wyjazdowa na poziom 0 w kierunku południowym powstanie również na Zakopiance, przed projektowanym obiektem mostowym.

W przeciwnym kierunku sytuacja wyglądała będzie analogicznie. Z projektowanej estakady w poziomie +1, w ciągu istniejącej łącznicy w kierunku centrum Krakowa, będzie można zjechać pod  wiadukt na łącznicę w kierunku Rzeszowa oraz Katowic. Natomiast z poziomu 0, obsługującego ruch lokalny, zaprojektowane zostaną łącznice, które łączyć się będą z łącznicami w kierunkach Rzeszowa i Katowic oraz zostanie zaprojektowane połączenie z istniejącą drogą w kierunku centrum Krakowa.

Wyjazd z osiedli oraz projektowane wloty istniejących ulic na poziomie 0  będą skomunikowane poprzez skrzyżowania, które różnią się w każdym z wariantów. Połączenie dodatkowych jezdni z Zakopianką odbywać się będzie (na południe od ul. Ważewskiego i Opatkowickiej) za pomocą jednokierunkowych wjazdów i wyjazdów. W zależności od wariantu dodatkowe jezdnie będą  jednokierunkowe lub dwukierunkowe (na odcinku połączenia z DK7 jednokierunkowe na zasadzie wjazd/wyjazd).

W każdym z wariantów przewidziano prowadzenie ruchu pieszego wzdłuż dróg lokalnych. Na odcinku od istniejącego wiaduktu w ciągu Zakopianki (nad autostradą A4 po stronie zachodniej) zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy, który przejściem podziemnym pod łącznicami prowadzić będzie bezkolizyjnie ruch pieszych i rowerzystów w rejon ul. Taklińskiego.

Przejście pomiędzy zachodnią i wschodnią stroną inwestycji odbywać się będzie w poziomie 0 za pomocą przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Natomiast w okolicy ul. Ważewskiego i Opatkowickiej  za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego).

W każdym z wariantów przewidziano przystanki autobusowe dla komunikacji zbiorowej usytuowane w miejscach zbliżonych do istniejących lokalizacji.

WARIANT 1

 • Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda turbinowego,
 • Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania,
 • Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego z DK7,
 • Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie wschodniej,
 • Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie zachodniej,
 • Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie zewnętrznej, natomiast na poziom „0” od wewnątrz pomiędzy nimi.

WARIANT 2

 • Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie ronda turbinowego 5-wlotowego,
 • Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako dwukierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/ Ważewskiego  z DK7,
 • Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej bez relacji w lewo, w kierunku południowym  (jednokierunkowy wyjazd z DK7),
 • Skrzyżowanie ul. Ważewskiego z pełnymi relacjami – wylot na południe jednokierunkowy (wjazd na DK7),
 • Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie wewnętrznej, natomiast na poziom „0” od zewnątrz od nich.

WARIANT 3

 • Skrzyżowanie ul. Poronińskiej, ul. Taklińskiego, łącznic i dodatkowych jezdni w formie skrzyżowania skanalizowanego z niepełnymi relacjami skrętnymi,
 • Umiejscowienie pomiędzy dodatkowymi jezdniami miejsca do zawracania z dodatkowymi pasami dla tej relacji stanowiące uzupełnienie brakujących relacji w/w  skrzyżowania,
 • Dodatkowe jezdnie po stronie zachodniej i wschodniej jako jednokierunkowe połączone jednokierunkowym wjazdem/wyjazdem na południe od ul. Opatkowickiej/  Ważewskiego z DK7,
 • Skrzyżowanie ul. Opatkowickiej na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie wschodniej,
 • Skrzyżowanie ul. Ważewskiego na prawe skręty z jednokierunkową dodatkową jezdnią po stronie zachodniej,
 • Łącznice od strony Rzeszowa i Katowic po rozdzieleniu wznoszą się na poziom „+1” po stronie zewnętrznej, natomiast na poziom „0” od wewnątrz pomiędzy nimi.

Spotkanie informacyjne na temat nowego węzła Kraków Południe odbędzie się w środę 7 lipca, w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. W godz. 09:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury projektantów, na których będzie można z nimi indywidualnie porozmawiać.

inf. i foto: GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje