środa, 26 maja 2021 13:03

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab - jakie badania oferuje?

Autor Artykuł sponsorowany
Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab - jakie badania oferuje?

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab z siedzibą w Gdańsku oferuje specjalistyczne usługi z zakresu badań niszczących metali i ich stopów. Badania prowadzone przez Tenslab wykonywane są przede wszystkim w celu kwalifikowania technologii spawania, lutowania i zgrzewania, a także w celu weryfikacji umiejętności kandydatów na stanowisko spawaczy, lutowaczy i zgrzewaczy. Laboratorium Tenslab oferuje także możliwość przeprowadzenia badań wyrobów hutniczych pod kątem zgodności z atestami lub certyfikatami.

Tenslab posiada wyposażenie badawcze oraz własne działy obróbki mechanicznej pozwalające na przygotowywanie próbek materiałów we własnym zakresie, co znacznie skraca czas wykonywanych usług.

Zakres oferowanych usług

W skład oferty Laboratorium wchodzą m.in. następujące badania:

 • próba udarności (pod pojęciem udarności rozumie się odporność materiału na pękanie wskutek obciążenia). Podczas badania udarności istotną rolę odgrywa temperatura próby, dlatego też test jest wykonywany np: w temperaturze pokojowej, w temperaturach obniżonych do -60 oC oraz z wykorzystaniem ciekłego azotu (tzn. w temperaturze -196 oC). W Tenslab próba udarności przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN ISO 9016 oraz PN-EN ISO 148-1. Do badania udarności wykorzystuje się młot Charpy’ego.
 • statyczna próba rozciągania materiału, której celem jest zbadanie stopnia jego wytrzymałości. Próba ta polega na jednoosiowym rozciąganiu próbki w przeciwnych kierunkach (badanie jest prowadzone aż do rozerwania materiału). Badanie to pozwala na ocenę m.in. następujących właściwości próbki: przewężenie przekroju (Z), wydłużenie po rozerwaniu (A), wydłużenie przy maksymalnej sile (Agt), granica plastyczności (Re), wytrzymałość na rozciąganie. Statyczna próba rozciągania przeprowadzana jest zgodnie z następującymi normami:
 • PN-EN ISO 6892-1
 • PN-EN ISO 9018,
 • PN-EN ISO 5178,
 • PN-EN ISO 4136,
 • PN-EN ISO 6892-2,
 • PN-EN 10164.
 • badania metalograficzne, które dzielą się na badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe. Obserwacje makroskopowe wykonuje się na zgładach metalograficznych okiem nieuzbrojonym lub za pomocą szkła powiększającego. Inaczej postępuje się w przypadku badań mikroskopowych, do przeprowadzenia których konieczne jest użycie jednego z następujących urządzeń: mikroskopu optycznego lub skaningowego mikroskopu elektronowego.

Oczywiście, nie są to jedyne badania oferowane przez Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab, które zajmuje się także wykonywaniem m.in.:

 • badanie korozyjności,
 • próba łamania,
 • analiza składu chemicznego,
 • próba zginania,
 • pomiar twardości

oraz wiele innych.

Laboratorium Wytrzymałościowe Tenslab – najwyższa jakość

O wysokiej jakości usług świadczonych przez Tenslab świadczą:

 • wysokie kwalifikacje personelu,
 • akredytacja PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) nr AB 1700 na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • zgodność przeprowadzanych badań z wymogami oraz akceptacja wyników badań przez: BV, RINA, PRS, ABS, DNV.

W celu poznania szczegółów oferty oraz ustalenia warunków współpracy zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu: +48 739 000 203 bądź pod adresem mailowym: wytrzymalosciowe@tenslab.pl

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje