poniedziałek, 20 września 2021 13:38

Lato jeszcze się nie skończyło, a w Tarnowie ruszył już sezon grzewczy

Autor Aleksandra Tokarz
Lato jeszcze się nie skończyło, a w Tarnowie ruszył już sezon grzewczy

Lato jeszcze na dobre nas nie opuściło, a w Tarnowie ruszył już sezon grzewczy. W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie tuż po północy uruchomiło gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. Oznacza to, że większość kaloryferów, do których ciepło dostarcza MPEC ogrzewa już mieszkania.

Dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski, m.in. z powodu trwających jeszcze remontów instalacji wewnętrznych. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi po złożeniu przez nich pisemnych dyspozycji.

Każdy budynek ogrzewany ciepłem systemowym jest wyposażony w urządzenia tzw. automatyki pogodowej, dzięki którym można wskazać nastawę temperatury zewnętrznej, warunkującej uruchamianie dostaw ciepła do budynku. Oznacza to, że w okresie gotowości dostaw ciepła, budynki są ogrzewane, gdy tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej określonej przez odbiorcę – standardowo wynosi ona 15 stopni Celsjusza.

Odbiorcy mogą zmienić wartość temperatury, przy której nastąpi uruchomienie i przerwanie ogrzewania. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku.

MPEC Tarnów może zapewniać dostawy ciepła na potrzeby ogrzewania poszczególnych budynków przez cały rok. Aby skorzystać z takiej opcji, właściciel lub zarządca budynku musi złożyć odpowiedni wniosek i zawrzeć aneks do umowy kompleksowej.

inf. UM Tarnów, fot ilustracyjne/pixabay

Tarnów - najnowsze informacje