piątek, 11 marca 2022 10:03

Łatwiejszy zjazd z A4. Można już jeździć obwodnicą Podłęża

Autor Marzena Gitler
Łatwiejszy zjazd z A4. Można już jeździć obwodnicą Podłęża

W czwartek, 10 marca otwarto obwodnicę Podłęża. Nowa droga odciąży Podłęże i Niepołomice, zwiększy też bezpieczeństwo oraz poprawi dostęp do niepołomickiej strefy inwestycyjnej.

W Podłężu otwarto wczoraj ponad dwukilometrową nową drogę, łączącą wschodnie rondo w Podłężu przy zjeździe z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Wyczekiwana od dawna obwodnica była od początku planowana w pakiecie ze zjazdem z autostrady (otwartym w 2020 roku). Umowę na ten odcinek drogi podpisali burmistrz Roman Ptak, Andrzej Gruszka oraz Arkadiusz Kierkowicz z – wyłonionej w przetargu – Eurovii 15 stycznia 2019.

Obwodnica Podłęża
Obwodnica Podłęża / Fot: UMWM

Jednak, by powstał wspomniany 2,2 km odcinek nowej drogi, konieczne było wybudowanie dwóch przepustów nad rzekami Bogusławą i Podłężanką oraz 150-metrowej estakady nad torami kolejowymi. To właśnie te obiekty inżynieryjne – stanowiące główny koszt – wymagały czasochłonnych uzgodnień z Wodami Polskimi i koleją, co ostatecznie opóźniło początek robót przy budowie obwodnicy.

We wrześniu 2020 miasto otrzymało ZRID – ostatni dokument wymagany do rozpoczęcia budowy obwodnicy – dzięki czemu konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty Sp. z o.o. rozpoczęło budowę obwodnicy.

Inwestycja pochłonęła ponad 62 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniosło 34 mln zł, a wkład budżetu państwa to cztery miliony złotych. Z budżetu gminy Niepołomice na przedsięwzięcie przeznaczono ponad 22 mln zł.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciel zarządu województwa małopolskiego, radni województwa, samorządowcy oraz mieszkańcy.

Trasa będzie dalej rozbudowywana. Miasto i Gmina Niepołomice ma już zagwarantowane środki na realizację II etapu obwodnicy Niepołomic. Inwestycja obejmować będzie częściową przebudowę ulic Wimmera, Kolejowej oraz Kwiatkowskiego, a także przebudowę siedmiu skrzyżowań w tym rejonie.

Łączące się w jeden ciąg komunikacyjny: zjazd z autostrady A4, obwodnica Podłęża oraz rozbudowana obwodnica Niepołomic kończąca się na drodze krajowej 75, zapewnią zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Niepołomic, ograniczą praktycznie do minimum wjazd ciężkich samochodów do miasta, a przebudowane skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo i skutecznie upłynnią ruch w Niepołomickiej Stefie Inwestycyjnej.

fot. UMWM

Obwodnica Podłęża
Obwodnica Podłęża / Fot: UMWM
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje