czwartek, 16 maja 2024 11:24

Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Która ścieżka kariery będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia?

Autor Artykuł sponsorowany
Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Która ścieżka kariery będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia?

Uczeń, który kończy naukę w szkole podstawowej, musi zdecydować, gdzie będzie kontynuował swoją edukację. Ten wybór nie należy do łatwych, warto więc dobrze rozważyć różne możliwości dalszego kształcenia. Ósmoklasista może zdecydować się na liceum, technikum albo na szkołę branżową pierwszego stopnia. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko nauka w liceum daje szerokie perspektywy rozwoju. Jak szkołę zatem wybrać, żeby nie żałować swojej decyzji?

Liceum – dla kogo jest to najlepszy wybór?

Nauka w czteroletnim liceum jest najlepsza dla uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych. Jest to edukacja ogólnorozwojowa, którą traktuje się jako przygotowanie do pójścia na studia – kończy się ona egzaminem maturalnym (można jednak nie podejść do matury). Jeśli ma się w planach studia, to liceum będzie dobrym wyborem. Niektórzy jednak rezygnują ze studiowania – wówczas po maturze (lub bez niej) można zrobić kurs zawodowy. Decydując się na naukę w liceum, należy liczyć się z tym, że taka szkoła nie przygotowuje ucznia do wykonywania konkretnego zawodu, jednak daje szansę na studiowanie na wybranej uczelni.

Należy podkreślić, że nie każdemu kandydatowi do liceum udaje się dostać się do wymarzonej klasy w obleganym liceum. Trzeba zebrać odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych, m.in. za oceny na świadectwie i za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dość często kończy się na tym, że kandydat podejmuje naukę w klasie o profilu, który nie do końca odpowiada jego zainteresowaniom i zdolnościom.

Technikum – nauka zawodu i matura

Technikum to idealna propozycja dla uczniów, którzy mają już pewne plany zawodowe i w ciągu najbliższych lat chcą zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania określonego fachu. Nauka w technikum kończy się jednak nie tylko egzaminem zawodowym. Uczniowie tej szkoły zdają również egzamin maturalny i mogą brać udział w rekrutacji studia. Matura zdobyta po ukończeniu technikum daje takie same uprawnienia do aplikowania na uczelnie wyższe co matura licealna.

Nauka w technikum jest nieco podobna do nauki w szkole branżowej, ale pod pewnymi względami przypomina naukę w liceum – trwa 5 lat i dotyczy przedmiotów ogólnych i zawodowych. Po jej ukończeniu oprócz świadectwa maturalnego uzyskuje się też tytuł technika. W przypadku szkoły branżowej taki tytuł otrzymuje się po ukończeniu szkoły II stopnia.

Szkoła branżowa - zawód w 3 lata

Szkoły branżowe zyskują coraz większą popularność. Nauka w wybranej szkole branżowej to dobra opcja dla młodych ludzi, którzy szybko chcą zdobyć fach, który może być całkiem dobrze opłacany. Szkoła branżowa I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Nie można zdawać po niej szkole matury – istnieje jednak możliwość uzupełnienia edukacji w szkole branżowej II st. lub w liceum dla dorosłych.

Przy wyborze technikum lub szkoły zawodowej bardzo ważne są osobiste zainteresowania, uzdolnienia i marzenia. Wybierając odpowiedni kierunek nauki, młody człowiek daje sobie szansę na pracę, która będzie sprawiać mu przyjemność. Przed podjęciem decyzji warto też zorientować się, jacy fachowcy są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Oczywiście istotne jest także to, aby wybrać naukę w szkole, która cieszy się dobrą opinią – przykładem takiego miejsca jest szkoła dla młodzieży CosinusYoung w Krakowie.

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje

Rozrywka