wtorek, 7 listopada 2023 16:17

Listopadowa kwesta w Wieliczce. Padł kolejny rekord

Autor Jadwiga Duda
Listopadowa kwesta w Wieliczce. Padł kolejny rekord

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbyła się  18 kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Łącznie kwestowały 173 osoby, a zebrana kwota pozwoli na odnowienie dwóch zabytkowych nagrobków.

Na wielickim cmentarzu kwestowali przedstawiciele władz powiatu wielickiego, miasta i gminy Wieliczka, wielickich szkół, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” oraz  oczywiście, członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, które jest inicjatorem zbiórki i ratowania zabytkowych nagrobków.

W tym roku o wpłaty na konserwację nagrobków zasłużonych osób, spoczywających na wielickiej nekropolii podczas kwesty apelowali Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, która kwestowała z synkiem Szymonem, Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu, radne Rady Miejskiej w Wieliczce: Joanna Kordula, Elżbieta Sikora oraz wieliczanin, prof. inż. arch. Andrzej Gaczoł, emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej i były Wojewódzki Konserwator Zabytków. W kweście udział wzięli nauczyciele i uczniowie:  ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie, z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce. Łącznie kwestowały 173 osoby.

Po zakończonej kweście komisja otwarła puszki i posegregowała zebrane pieniądze. Policzenia zebranych pieniędzy dokonali pracownicy Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. Prezes i skarbnik Zarządu KPW dokonały wpłaty na konto KPW-SKRZCK w Wieliczce. W wyniku 18 kwesty zebrano 23 929 zł 06 gr. Koszty organizacji zbiórki wyniosły 996 zł 83 gr., w tym druk 5000 Cegiełek. Od KPW po kweście wszyscy kwestarze otrzymają pisemne podziękowania za udział w 18.tej  kweście. Stróżowali w biurze: Jadwiga Duda, Alojza Dudek i prof. Andrzej Gaczoł. Transparenty z napisem „ratujmy zabytki Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” przy bramach cmentarnych ustawił Jacek Zagajewski. Na tablicach znajdowały się afisze zapowiadające zbiórkę.

- Zebrane fundusze pozwolą na pokrycie kosztów renowacji nagrobków nr 11 i nr 12 w katarze X a wielickiego cmentarza. Dziękujemy: firmie Grupa Press Art kierowanej przez Ryszarda Tatomira z Wieliczki - Piotrowi Rozwadowskiemu za skład Cegiełki i afiszu -  za druk Cegiełek i afiszy na 18 kwestę, Antoniemu Sowie, Dyrektorowi Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, Tomaszowi Łazarskiemu, Prezesowi Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce i pracownicom: Izabeli Borzęckiej, Dorocie Dudzie, Kazimierzowi Hankusowi, komendantowi Straży Miejskiej w Wieliczce i strażnikom za okazaną pomoc i  za współpracę – podsumowała Jadwiga Duda.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka