czwartek, 17 marca 2022 16:34

Maków Podhalański: Którędy będzie biegła obwodnica? Jest 6. wariant

Autor Tomasz Stępień
Maków Podhalański: Którędy będzie biegła obwodnica? Jest 6. wariant

Przesunięcie ronda w Suchej Beskidzkiej i zmianę włączenia dróg powiatowych na wysokości istniejącego mostu na rzece Skawie zawiera kolejny, już szósty wariant przebiegu obwodnicy Makowa Podhalańskiego. GDDKiA musiała go opracować po spotkaniach i zebraniu opinii mieszkańców. Z poprzednich pięciu trudno było wybrać najbardziej optymalny.

Na spotkaniach informacyjnych najwięcej mieszkańców opowiedziało się za wariantem 3 - za było 1095 osób, ale jednocześnie przeciwnych temu wariantowi było 768 osób. Zdecydowanie przeciwni wariantowi nr 5 są mieszkańcy, ale jednocześnie część z nich oraz cześć przedsiębiorców Białki wskazuje ten wariant jako optymalny. Dlatego konieczne były dalsze prace projektowe. – W efekcie spotkań informacyjnych z mieszkańcami otrzymaliśmy 1497 ankiet indywidualnych oraz 6 pism zbiorowych z podpisami 1126 osób – mówi Iwona Mikrut z GDDKiA. – Po przeanalizowaniu sugestii i wniosków projektanci przygotowali 6 wariant i raport ze spotkań, który jest dostępny na stronie internetowej zadania.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin Maków Podhalański oraz Sucha Beskidzka odbyły się w dniach 20 i 21 października 2021r. i cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo na obwodnicę Makowa Podhalańskiego mieszkańcy czekają od długiego czasu. – Poinformowano na nich lokalną społeczność o planowanym przedsięwzięciu i zaprezentowano 5 wariantów przebiegu obwodnicy Makowa Podhalańskiego. Do pobrania były ankiety, w których każdy mógł wyrazić swoją opinię. Wypełnione ankiety były zbierane do 5 listopada 2021 r. – relacjonuje Iwona Mikrut.

Projektanci zebrali 1497 ankiet indywidualnych oraz 6 pism zbiorowych z podpisami 1126 osób. Najwięcej mieszkańców opowiedziało się za wariantem 3, w tym przypadku za było 1095 osób, ale jednocześnie przeciwnych temu wariantowi było 768 osób. Zdecydowani przeciwni wariantowi nr 5 są mieszkańcy, ale jednocześnie część z nich oraz cześć przedsiębiorców Białki wskazuje ten wariant jako optymalny.

Po wykonaniu szczegółowej analizy ankiet oraz pism otrzymanych m.in. od: mieszkańców, Urzędu Miasta Maków Podhalański oraz Związku Polskich Działkowców został zaprojektowany dodatkowy wariant 6, uwzględniający: zmianę sposobu włączenia obwodnicy do istniejącej DK28 w miejscowości Białka, przesunięcie ronda w Suchej Beskidzkiej oraz zmianę włączenia dróg powiatowych na wysokości istniejącego mostu na rzece Skawie. Dla dotychczasowych wariantów od 1 do 5 oraz wariantu 6 wykonana zostanie analiza wielokryterialna.

Ale na wyczekaną obwodnicę mieszkańcy będą musieli jeszcze długo poczekać. Umowa na kompleksową dokumentację projektową obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 podpisana została z firmą Sweco Engineering 12 marca 2021 r. Zadaniem wykonawcy w pierwszym etapie jest przygotowane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Następnie projektanci będą udzielali odpowiedzi wykonawcom, którzy będą zainteresowani przetargiem na budowę obwodnicy. Na wykonanie etapu pierwszego przewidziano 43 miesiące od daty podpisania umowy. Szacunkowy termin dla drugiego etapu wynoszący 11 miesięcy może ulec zmianom, w zależności od przebiegu procedury przetargowej na budowę. Koszt prac wyniesie prawie 3,5 mln zł.

Warianty obwodnicy Makowa Podhalańskiego/GDDKiA
Wariant 6 przebiegu obwodnicy Makowa Podhalańskiego

Fot: GoogleStreetView/GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje