poniedziałek, 24 października 2022 14:58

Miechów: Węgiel po 2000 zł/tonę. Ale będą ograniczenia

Autor Tomasz Stępień
Miechów: Węgiel po 2000 zł/tonę. Ale będą ograniczenia

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie  gminy Miechów zainteresowanych zakupem paliwa stałego – węgla kamiennego. Chętni będą mogli nabyć 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 w cenie nie wyższej niż 2000 zł. Do tej ceny doliczyć jednak trzeba koszt transportu.

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy Miechów w tym zakresie (tj. ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego-węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego). Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.

Właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie informacji o zamiarze zakupu węgla  w terminie do dnia 28.10.2022 r.  (informację należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25 lub przesłać ją drogą mailową na adres: gmina@miechow.eu)

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
W chwili obecnej (na dzień 19.10.2022 r.) przewidywane warunki zakupu preferencyjnego określone w projektach ustawy i rozporządzeń przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
  3. Przewidywana cena zakupu 1 tony węgla przez Gminę 1500 zł brutto;
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu do miejsca składowania przez gminę – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe
  5. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  6. Do ceny wskazanej w punkcie 5 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Docelowo, mieszkańcy Gminy  Miechów zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia wniosku. Jak zaznacza urząd, aktualnie Gmina Miechów prowadzi jedynie przygotowania do dystrybucji węgla i na bieżąco będzie informować mieszkańców na temat dalszych kroków.

Miechów - najnowsze informacje