piątek, 10 maja 2024 14:30

Miechowska dwójka już po termomodernizacji

Autor Marzena Gitler
Miechowska dwójka już po termomodernizacji

30 kwietnia, podsumowano zakończoną przez miechowski samorząd termomodernizację budynku zespołu szkół na os. Gen. Wł. Sikorskiego w Miechowie. W uroczystości udział wzięli burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski, zastępca burmistrza Andrzej Banaśkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Helena Kruszec i Mateusz Sobecki, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Agata Skrzypczyk, wicedyrektor Jadwiga Pasek, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Anna Macheta, Przewodniczący Osiedla nr 6 Zdzisława Gazda, inspektorzy oraz przedstawiciele wykonawców.

Podczas spotkania przedstawicielom miechowskiego samorządu oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Miechów młodzież obu szkół. Symbolicznym aktem zakończenia proekologicznego projektu było posadzenie przed budynkiem szkoły sadzonki platana.

Miechowska dwójka już po termomodernizacji/UM w Miechowie

Zadanie: „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”. dofinansowane zostało z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana klimatu”. W Miechowie projekt obejmował wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w kompleksie budynków oświatowych - Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej wraz z halą sportową oraz tymczasowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej (budynku byłego gimnazjum). Zadanie koordynował Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska kierowany przez Naczelnik Iwonę Dróżdż. Za pozyskanie i rozliczenie funduszy na powyższy cel odpowiada Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju z obecną na spotkaniu Kierownik Mariolą Stęposz.

Miechowska dwójka już po termomodernizacji/UM w Miechowie

- To zapewne największe i najkosztowniejsze zadanie związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w historii gminy - podkreślił podczas spotkania burmistrz Dariusz Marczewski.
Zakres robót obejmował modernizację systemu ogrzewania (w tym wymianę pompy ciepła), ocieplenie ścian, częściowy remont stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów oraz przewiązki. Miechowska "dwójka" po termomodernizacji wyróżnia się teraz nowoczesnym ciekawym muralem i nowymi barwami.

W salach dydaktycznych i sali konferencyjnej, na korytarzach oraz hali sportowej zamontowano nowe, energooszczędne oświetlenie. W placówce jest teraz niemal 1 700 nowych opraw, które są ekologicznie i bezpieczne oraz posiadają certyfikację uznawaną w krajach UE.

Przy obiekcie szkolnym zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,36 kW, co pozwoli na redukcję kosztów energii elektrycznej.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań, zwiększających świadomość ekologiczną, m.in. cykl spotkań z uczniami.

Całkowita wartość projektu realizowanego w Miechowie to 6,41 mln zł dla Gminy Miechów, w tym3,8 mln zł dofinansowania. Same roboty budowlane pochłonęły blisko 5,5 mln zł. Pozostałe koszty to: zakup i montaż oświetlenia, fotowoltaiki oraz nadzór inwestorski.

Przy realizacji zadania Gmina skorzystała z pożyczek z WFOŚIGW na wkład własny, które wyniosły 1,1 mln zł.

Wykonawcaą prac termomodernizacyjnych było Exrimo sp. z o. o. z Krakowa. Nadzór sprawowała firma Arkadis. Montaż fotowoltaiki zrealizowała Elektroautomatyka Firma Handlowo-Usługowa z Biskupic, a oświetlenie - Firma remontowo - budowlana „Cegiełka” z Wieliczki. Nadzór nad dwoma ostatnimi objął Elrem.concept.

Inf. UM w Miechowie opr. Marzena Gitler, fot. UM w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka