piątek, 23 grudnia 2022 08:23

Mnóstwo służb na lotnisku w Balicach

Autor Norbert Kwiatkowski
Mnóstwo służb na lotnisku w Balicach

Tak duża liczba służb porządkowych mogła zaniepokoić klientów Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie - Balicach, Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które przeprowadzili policjanci z powiatu krakowskiego z udziałem funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Lotniska.

Ich celem było reagowanie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej — ujawnienie ładunku wybuchowego na terenie lotniska. Scenariusz ćwiczeń był bardzo realistyczny. Operator kontroli bezpieczeństwa przy użyciu prześwietlarki bagażów dokonał sprawdzania nadanych bagaży rejsowych. Podczas sprawdzania jednego z nich ujawnił, że w środku znajduje się urządzenie, które swoim wyglądem przypomina ładunek wybuchowy. O tym fakcie niezwłocznie powiadomieni zostali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej, Służba Ochrony Lotniska i Policja.

Przybyli na miejsce policjanci w pierwszej kolejności zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Policjanci z drugiego patrolu  wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej wyznaczyli strefę bezpieczną oraz udzielili pomocy przy ewakuacji osób z zagrożonej strefy/budynku. Na miejsce również została skierowana policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Z kolei funkcjonariusz  Placówki Straży Granicznej z przeszkoleniem pirotechnicznym sprawdził ujawnione urządzenie, po czym potwierdził, że stwarza ono zagrożenie. Kolejny patrol Policji wraz z pracownikami Służby Ochrony Lotniska podjął działania mające na celu identyfikację, odnalezienie i ujęcie osoby, która nadała zagrożony bagaż. Po rozpoznaniu pirotechnicznym nastąpiła eliminacja zagrożenia, poprzez załadowanie robotem niebezpiecznego pakunku do beczki pirotechnicznej i wywiezienie go. Na koniec sprawdzono budynek, wprowadzono  ewakuowane osoby do środka i przywrócono funkcjonowanie lotniska.

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.  To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.  Wszystko odbyło się według założonego planu. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w ćwiczeniu.

Źródło oraz foto: KPP w Krakowie

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje