piątek, 12 czerwca 2020 19:53

Śmieci objęte monitoringiem

Autor Emilia Gara
Śmieci objęte monitoringiem

Mieszkańcy Olkusza są zobowiązani do samodzielnego uprzątnięcia odpadów po remoncie. W przypadku odpadów wielkogabarytowych mogą oddawać  je podczas cyklicznych zbiórek. Dodatkowo w Olkuszu znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie bez żadnych opłat można oddawać takie rzeczy. Mimo to, mieszkańcy nadal zostawiają gruz i inne przedmioty wielkogabarytowe przy śmietnikach osiedlowych lub wywożą je do lasów. W takich przypadkach będą musieli się liczyć z konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu zajmuje się sprawą składowania gruzu oraz innych materiałów budowlanych do pojemnika na odpady przy jednym z olkuskich osiedli. Składowanie takich materiałów jest niedozwolone, o czym informują wywieszone na wiatach śmietnikowych ogłoszenia. Takie informacje można również znaleźć w regulaminach osiedlowych. Skutkiem tego działania było nieodebranie przez firmę kilku pojemników, a spółdzielnia mieszkaniowa została zmuszona do ręcznego rozładunku pojemników i ich utylizacji. Koszty związane z rozładunkiem i wywozem powyższych materiałów poniosła spółdzielnia. Teraz sprawą zajmują się  policjanci.

W Olkuszu na osiedlach kosze na śmieci zostały objęte monitoringiem i foto pułapkami. Wspólne działania prewencyjne Policji, Straży Miejskiej i spółdzielni osiedlowych, mają na celu ukrócenie procedury podrzucania śmieci, które mogą zostać bezpłatnie zutylizowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki.

Inf.: KPP Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje