czwartek, 29 lutego 2024 13:38

Most Grunwaldzki do wyburzenia? "Już teraz jest pora, aby mówić o konieczności wymiany"

Autor Patryk Trzaska
Most Grunwaldzki do wyburzenia? "Już teraz jest pora, aby mówić o konieczności wymiany"

Jest jedną z wizytówek Krakowa, gdzie od lat łączy Stare Miasto z Dębnikami. Jego misja powoli dobiega jednak końca. Mowa tutaj oczywiście o Moście Grunwaldzkim. Z raportu opracowanego przez naukowców z Politechniki Krakowskiej, wnika, że w stosunkowo niedługim czasie jego stan techniczny pogorszy się na tyle, że konieczne będzie jego wyburzenie.

W ostatnim czasie znajdujący się w Krakowie Most Grunwaldzki znalazł się na ustach całej Polski. Konstrukcja od lat jest jedną z wizytówek Grodu Kraka i miejscem często uczęszczanym przez mieszkańców oraz turystów. Nic jednak nie trwa wiecznie. Z ekspertyz przygotowanych przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej wynika, że obecna konstrukcja z roku na rok coraz bardziej osiada pod obciążeniem samochodów i tramwajów. Konieczny jest pilny remont, który rozpocząć się ma na przełomie 2024 i 2025 roku, jednak to nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Okazuje się, że w perspektywie kilku lat stan techniczny  konstrukcji może pogorszyć się na tyle, że konieczne będzie jego wyburzenie i zastąpienie nowym obiektem. Jaka przyszłość czeka Most Grunwaldzki? Na to i wiele innych pytań odpowiada Dr inż. Mariusz Hebda z Politechniki Krakowskiej.

– Eksperci Politechniki Krakowskiej wykonali głośną w ostatnim czasie  ekspertyzę techniczną Mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Dlaczego taka ekspertyza była potrzebna? Czy taka forma oceny stanu mostów to standardowa, coroczna procedura?

Dr inż. Mariusz Hebda: - Jak dla każdego obiektu mostowego również dla Mostu Grunwaldzkiego  jest obowiązek wykonywania przeglądów technicznych, rocznych  i - bardziej szczegółowych - pięcioletnich. Diagnosta przeprowadzający  ostatni przegląd zauważył uszkodzenia mostu, które według niego wymagały  przeprowadzenia ekspertyzy oceniającej skutki tych uszkodzeń. To było słuszne wskazanie diagnosty. Na tej podstawie Zarząd Dróg Miasta Krakowa zlecił Politechnice Krakowskiej wykonanie tej ekspertyzy.

- Co wykazała? Czy most jest bezpieczny? Jak długo będzie jeszcze zdatny do  użytku? Czego wymaga teraz, a czego w dłuższej perspektywie? W  przestrzeni publicznej, także  w wypowiedziach przedstawicieli władz Krakowa, pojawiły się informacje, że ok. 2035 roku most czeka "śmierć techniczna" i trzeba go będzie wyburzyć.

Ekspertyza wykazała, że most może bezpiecznie służyć do 2038 roku.  Dopiero wtedy należy go rozebrać i zastąpić nowym. Określenia  „śmierć techniczna” nie używaliśmy w naszym opracowaniu, ale w kontekście trwałości, jaką osiągają mosty tego typu, można obrazowo tak  powiedzieć - że nastąpi śmierć techniczna mostu, ale właśnie dopiero za 15 lat. W najbliższej perspektywie most wymaga remontu  dotyczącego głównie płyty pomostu, czyli tej części, na której  zabudowane są jezdnia, torowisko i chodniki. Po wykonaniu tego remontu most będzie można bezpiecznie użytkować.

Skoro Most Grunwaldzki trzeba będzie wyburzyć do 2038 roku, to czy już teraz  pora o tym mówić? Jak długo i w jaki sposób miasto musi się  przygotowywać do budowy nowej przeprawy przez Wisłę w tym miejscu?

– Zdecydowanie już teraz pora mówić o konieczności wymiany Mostu  Grunwaldzkiego. Wydaje się, że 15 lat to dużo, ale przygotowanie takiej inwestycji wymaga naprawdę dużo czasu. Pomijając standardową  drogę wykonania projektu i uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień,  która może trwać nawet do dwóch lat, to przy planowaniu kroków  związanych z budową nowego mostu, trzeba jeszcze wziąć pod  uwagę jego wyjątkową lokalizację. Most położony jest w bliskości  ważnych obiektów historycznych, czyli Wawelu i Skałki, jego wygląd nie  może być przypadkowy. Zgadzam się z opinią prof. Kazimierza Flagi, że  konieczne będzie zorganizowanie konkursu na jego projekt. Takie konkursy to powszechna praktyka przy budowie dużych mostów, warto przypomnieć, że projekty mostów Kotlarskiego i Zwierzynieckiego, a  także kładki Ojca Bernatka i budowanej właśnie kładki na Ludwinowie, też  powstały w drodze konkursów.

Powiedzmy więcej o tym moście – jak został zbudowany, na jak długo wyznaczono  jego trwałość? Czy technologię, którą wykorzystano przy jego budowie,  nadal się stosuje w budownictwie?

– Jest to most belkowy, trójprzęsłowy zbudowany z betonu sprężonego. Pewna część przęseł wykonana jest monolitycznie, czyli z betonu  wylanego bezpośrednio na budowie, a część z belek prefabrykowanych,  czyli wykonanych wcześniej w wytwórni i montowanych jako gotowe. Rozwój mostownictwa przez 50 lat od wybudowania Mostu Grunwaldzkiego jest  bardzo duży, jednak - co do głównej idei - zastosowana  w nim technologia budowy jest wykorzystywana również współcześnie. Są  różnice w jakości materiałów, w systemie sprężania, są wyższe wymogi co  do trwałości stali zbrojeniowej i sprężającej, ale zasadniczo  technologia nie uległa zmianie. Minimalna trwałość dla  mostów tego typu obowiązująca od lat 90-tych XX wieku do czasów  obecnych to 60 lat. W naszej ekspertyzie wskazaliśmy na konieczność  rozbiórki mostu w 2038 roku, czyli w chwili gdy osiągnie on wiek 66 lat.

- Jak eksperci Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych  Politechniki wykonują takie ekspertyzy jak ta Mostu Grunwaldzkiego?  Badacie most osobiście, wspinając  się na jego przęsła, wykonując pod nim i na nim jakieś pomiary,  analizy, badania? Czy ustalenia i wnioski jednego eksperta, jakiś inny  jeszcze weryfikuje?

Most badamy osobiście, przeprowadzając pomiary, oględziny i wykonując  na ich podstawie analizy numeryczne. Jeżeli jest taka potrzeba,  to próbki materiałów, z których wykonany jest most, są poddawane  badaniom w laboratorium Politechniki. Do oceny stanu mostu  wykorzystywane są też różne dokumenty, takie jak normy, instrukcje  branżowe, no i własne doświadczenia. Czas wykonania ekspertyzy zależy  od długości obiektu, może trwać kilka tygodni lub miesięcy. Zdarza się,  że trzeba pracować na wysokościach, wtedy korzystamy z koszy na  podnośnikach. Ekspertyzy jako takie nie podlegają sprawdzeniu, natomiast  zdarza się, jeżeli wnioski mogą się komuś wydać  wątpliwe, że zlecana jest druga, niezależna ekspertyza. Zdarza się to w  przypadkach spornych, gdy w grę wchodzi jakiś konflikt interesów.

Jaki jest stan innych krakowskich mostów? Czy któryś wkrótce będzie w podobnym stanie jak Most Grunwaldzki?

Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Nie zajmowaliśmy się w ostatnim  czasie w naszej Katerze innymi krakowskimi mostami tak szczegółowo jak Mostem Grunwaldzkim, żeby z pełną odpowiedzialnością się na ich  temat wypowiadać, a pobieżna ocena wizualna to za mało. Opracowaliśmy natomiast kilka ekspertyz dla wiaduktu w ciągu ul. Zakopiańskiej nad  autostradą w Opatkowicach, z których wynika, że wiadukt  ten w podobnej perspektywie czasowej jak Most Grunwaldzki będzie musiał  być przebudowany lub rozebrany i wykonany od nowa.

źródło: Politechnika Krakowska

foto: Politechnika Krakowska/Mateusz Łysik (Głos24)

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka