piątek, 2 października 2020 10:23

Myślenice. Nowy wóz trafił do OSP Myślenice - Śródmieście

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Nowy wóz trafił do OSP Myślenice - Śródmieście

Do Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Śródmieście trafił już średni samochód ratowniczo-gaśniczy, kupiony dzięki środkom zapewnionych przez Gminę Myślenice, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz wkład własny jednostki.

Zgodnie z tradycją jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami najpierw mieszkańcy i druhowie przywitali nowy wóz, który pomoże strażakom stać na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W tym wyjątkowym dniu druhom OSP Myślenice – Śródmieście towarzyszył burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Przypomnijmy, że 300 tys. zł na zakup wozu przekazał samorząd gminny. Radni kilka miesięcy temu zaakceptowali wniosek burmistrza Jarosława Szlachetki o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020 rok takiej kwoty na wkład własny. Pozostałe środki pochodziły z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 250 tys. zł oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przekazały nam 210 tys. zł. Dofinansowanie zakupu w kwocie 40 tys. zł zapewnił ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 833 940 zł.

Powitanie wozu miało formułę nieoficjalną. Natomiast oficjalne przekazanie samochodu z udziałem przedstawicieli samorządu gminnego i wojewódzkiego, partnerów oraz sponsorów, a także jego poświęcenie odbędzie się w innym terminie.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje