poniedziałek, 21 grudnia 2020 10:08

Myślenice. Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej. Jakie podjęto uchwały?

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej. Jakie podjęto uchwały?

Zmiany w regulaminie odbioru i zagospodarowania odpadów, nowy patron ronda w centrum Myślenic, dotacje dla samorządowych jednostek kultury oraz dyskusje o planach budżetowych i inwestycyjnych Gminy Myślenice – to główne punkty przedświątecznej sesji Rady Miejskiej, na której przyznano również dotacje na aparaty powietrzne dla druhów trzech jednostek OSP.

Tradycyjnie już sesja rozpoczęła się od informacji burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o ostatnich działaniach podjętych na rzecz mieszkańców Gminy Myślenice – działalności Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ostatnich decyzjach, a także pozyskanych środkach finansowych, które pozwolą na kolejne duże inwestycje.

W pierwszych punktach porządku sesji radni procedowali projekty dotyczące środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Przedmiotem obrad były również decyzje o udzieleniu z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury. Dotację w kwocie 3 mln zł przekazano Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz 1,4 mln zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

Na rok 2021 Rada Miejska przyznała samorządowym instytucjom kultury środki na bieżącą działalność statutową w kwotach: 3 mln zł dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, 924 tysiące zł dla Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz blisko 1,5 mln zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

Worek czarny na odpady zielone zamieniony workiem brązowym na bioodpady

Jednym z najważniejszych punktów sesji było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług, świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

- Podjęcie przedmiotowej uchwały było wynikiem poprzednich ustaleń Rady Miejskiej, podjętych na poprzednich sesjach. Zmiany w regulaminie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów dotyczą zamiany worka czarnego na odpady zielone na worek brązowy na bioodpady oraz zmiany ceny za przyjęcie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów remontowo-budowlanych powyżej bezpłatnego limitu określonego w regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK. Zgodnie z nowymi ustaleniami każde gospodarstwo domowe ma możliwość bezpłatnego oddania 1000 kg zmieszanych odpadów remontowo-budowlanych rocznie – wyjaśnia Elżbieta Kuc, naczelnik Wydziału Mienia UMiG Myślenice.

Stefan Bałuk patronem ronda u zbiegu ulic Sobieskiego, Dąbrowskiego i Jordana

Stefan Bałuk urodził się 5 sierpnia 1899 roku w Myślenicach, gdzie rozpoczął swoją edukację, a także rozpoczął działalność w harcerstwie i szczególnie przysłużył się na przełomie lat 1917-1918 poprzez działalność niepodległościową. Ochotniczo uczestniczył w obronie Lwowa jako uczeń ostatniej klasy gimnazjum. W 1956 roku został burmistrzem Myślenic, aktywnie angażując się w plan budowy nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Po dwuletniej kadencji burmistrza był jednym z założycieli Muzeum Regionalnego w Myślenicach, a także Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był również inicjatorem powstania parku wzdłuż Raby na Zarabiu, a także zasłużył się jako prezes OSP Zarabie.

Rondo położone w rejonie ulic Jana Sobieskiego, Henryka Dąbrowskiego i Henryka Jordana w Myślenicach zostało uchwałą Rady Miejskiej nazwane imieniem Stefana Bałuka. Myśleniczanina, pedagoga, społecznika i działacza lokalnego zasłużonego dla historii Myślenic.

Aparaty powietrzne dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych

Radni byli jednogłośni w przekazaniu kolejnych środków na dofinansowanie nowego sprzętu dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Myślenice pozyskała kolejne 20 tysięcy złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a dzięki środkom własnym z miejskiego budżetu, strażacy zakupią aparaty powietrzne.

- Łącznie przekazujemy prawie 30 tysięcy złotych na sfinansowanie sześciu aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcie. Każda z jednostek otrzyma po dwa urządzenia, a ich zakup był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, za co w imieniu strażaków serdecznie dziękuję, a także dzięki oszczędnościom w budżecie Gminy Myślenice z realizacji tegorocznych zadań – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje