piątek, 11 września 2020 10:25

Myślenice. Ruszyły prace nad łącznikiem ulic Sienkiewicza z Sobieską

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Ruszyły prace nad łącznikiem ulic Sienkiewicza z Sobieską

Ciężki sprzęt już wjechał na teren budowy i rozpoczęły się prace przy budowie drogi łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. Łącznik jest umiejscowiony wzdłuż drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki.

- Gmina Myślenice na tę inwestycję pozyskała dofinansowania z programu Ministerstwa Infrastruktury – Fundusz Dróg Samorządowych. Rządowe wsparcie wyniesie łącznie 2 155 999 zł. Wykonawca rozpoczął już przygotowawcze prace ziemne, w ramach których przeniesiona zostanie kolidująca sieć gazowa. Efektem końcowym będzie powstanie sześciometrowej drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, co usprawni przepustowość ruchu samochodowym na tym odcinku oraz poprawi bezpieczeństwo – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W projekcie przewidziano do realizacji drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu szerokości 6 m., z poszerzeniem na łukach kołowych do ponad 7 m. Droga zostanie wyposażona w jednostronny chodnik o szerokości 2 m. wzdłuż którego wykonany zostanie umocniony elementami betonowymi rów drogowy.

Wybudowane oraz przebudowane zostaną zjazdy zapewniające bezpieczny dostęp do terenów obok drogi. W ramach inwestycji także wykonane zostaną m.in. roboty ziemne związane z odwodnieniem, budową sieci oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji sanitarnej, prace nad siecią gazową średniego ciśnienia oraz przyłącza średniego ciśnienia. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 26.03.2021 r.

Wykonawcą robót jest firma Strabag, a inwestorem Miasto i Gmina Myślenice.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje