wtorek, 30 czerwca 2020 11:24

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń-projekt rusza z pomocą uczniom i nauczycielom

Autor Wiktoria Mitura
Myślenicka Szkoła Ćwiczeń-projekt rusza z pomocą uczniom i nauczycielom

W poniedziałek (29.06.) została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Myślenice a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jej celem jest realizacja projektu pod nazwą Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ.

Umowę podpisał burmistrz Jarosław Szlachetka oraz dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik, w obecności p. Ewy Leśniak, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  w Myślenicach, oraz p. Anny Samborskiej-Milewskiej, Kierownika Wydziału Projektów Edukacyjnych w MCDN. Cały projekt wart jest ponad 680 tys. złotych.

Projekt Myślenicka Szkoła Ćwiczeń ma za zadanie wesprzeć nauczycieli i dyrektorów 8 szkół. Głównym jego celem jest rozwój kompetencji, umiejętności psychopedagogicznych i metodycznych, które niezbędne są na rynku pracy. Nauczyciele będą brać udział warsztatach metodycznych, szkoleniach, sieciach wsparcia oraz lekcjach pokazowych.  

Ponadto, projekt przewiduje zakup nowoczesnych pomocy naukowych do 4 pracowni przedmiotowych (językowej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej) dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Podpisanie tej umowy to bardzo dobra wiadomość dla naszych nauczycieli. Projekt, który będziemy realizować z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkołach naszej gminy i według stanu na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną gminą w Małopolsce, która będzie realizować ten projekt w konkursie ogłoszonym przez MEN i finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Myślenice - najnowsze informacje